Regjeringen nesten dobler bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for voksne

Alle fortjener å leve aktive og selvstendige liv. Derfor øker regjeringen budsjettet for aktivitetsmidler for voksne med 48 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Før Høyre tok over i regjering, var det kun personer under 26 år som fikk tilgang til utstyr som sitski, spesialtilpassede kajakker, eller andre spesialtilpassede hjelpemidler for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I 2014 kom regjeringen med en ny ordning som gjorde det mulig også for voksne over 26 år å søke om slike aktivitetsmidler gjennom Nav.

Populær ordning

Ordningen er svært populær, og nesten hvert år siden ordningen har blitt innført har det blitt tomt for penger før året er omme. I år ble det tomt allerede 18. mars.

-Vi legger inn en solid økning som gjør at den samlede bevilgningen for året blir på over 100 millioner kroner. Det betyr at enda flere funksjonshemmede får leve aktive og gode liv. Det er viktig, kanskje særlig nå i koronatiden, sier Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup.

Dermed vil bevilgningen for 2020 være den høyeste siden ordningen ble innført i 2014.

– Dette er jo ofte veldig dyrt utstyr, og det er ikke rettferdig at funksjonshemmede skal ta hele denne kostnaden selv. Jeg er glad for at regjeringen stiller opp og nesten dobler midlene til dette viktige tilbudet, forteller Hagerup.

Ordningen skal evalueres

Ettersom ordningen er relativt ny, er det satt i gang en evaluering som skal vurdere hvorvidt ordningen har bidratt til at målgruppen har fått mulighet til aktivitet på linje med andre i samfunnet.

– Her skal vi også vurdere hvordan ordningen bør innrettes for at flest mulig i målgruppen skal kunne dra nytte av den, sier hun.

Hagerup sier videre at dette tilbudet er et godt steg på veien mot et samfunn med like muligheter for alle, uansett utgangspunkt i livet.

– Vi vet hvor viktig aktivitet er både for den fysiske helsen, men det gjelder også den psykiske. Det er viktig at også de som har fysiske utfordringer får denne muligheten, avslutter Hagerup.