Høyre vil ha bred europeisk asylløsning

Regjeringen er enige om at dersom 8-10 andre europeiske land oppfyller sine løfter om å relokalisere asylsøkere fra Moria, vil også Norge bidra videre til en god felleseuropeisk løsning.

Vi står fast på å søke felleseuropeiske løsninger på asylkrisen, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Forutsatt at minst 8-10 andre land i Europa også realiserer sine forpliktelser, så vil regjeringen bidra og hente sårbare barn og familier fra leirene i Hellas.

–Vi står fast på å søke felleseuropeiske løsninger på asylkrisen, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik.

Norge bidro til EUs relokaliseringsprogram i 2015-2016 ved å relokalisere 1509 asylsøkere fra Italia og Hellas til Norge.

I ettertid viste det seg at det nesten bare var Norge som levde opp til sine løfter. Derfor er det avgjørende for Høyre at andre europeiske land bidrar til å hjelpe dem som trenger det mest.

–Innsatsen den gang bidro dessverre ikke særlig mye til å bedre situasjonen for menneskene i leirene. Jeg mener derfor at det er klokt av regjeringen å sette krav til at landene som deltar, faktisk gjør som de lover, før vi eventuelt bidrar mer, fortsetter Trellevik.

Kun de med grunnlag for opphold

Høyre står fast på at det vi nå trenger er felles europeiske løsninger som sender et signal om at det kun er de med grunnlag for opphold som får bli. Midlertidige løsninger kan fort bidra til det motsatte.

–Skal flyktningkonvensjonen og asylinstituttet fungere i fremtiden, avhenger det av at det gir beskyttelse til mennesker som trenger det, og ingen andre enn det, fortsetter Trellevik.

De som får avslag på opphold skal returneres til sine hjemland, eller til trygge transittland.

Regjeringen vil komme tilbake til tidspunkt og antall barn, men i tråd med Granavolden-plattformen så vil dette gjøres innenfor rammen for antallet kvoteflyktninger Norge har akseptert å ta imot.