Blir lettere for fedre å være med på barsel

Helseministeren presenterte denne uken en veileder for besøk av pårørende, blant annet ved fødsel og i barsel.

Mari Holm Lønseth fotografert i dress utenfor stortinget.
– Det er viktig at også fedre får god tilknytning til barnet fra første stund, sier Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
– Endelig får vi på plass retningslinjer som gjør at fedre og medmødre får være med den nybakte moren etter at barnet er født. Jeg har fått historier fra kjente og ukjente om at det er utrolig frustrerende å ikke få være med etter fødselen. Det er viktig at også fedre får god tilknytning til barnet sitt allerede fra første stund, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre og medlem i helsekomiteen.

Flere medier har den siste tiden meldt om fortvilte fedre som ikke får være til stede under fødsel og barsel. En ny veileder for helsepersonell understreker nå at det skal tilrettelegges for at pårørende kan være til stede.

-Å bli foreldre er antagelig noe av det største mange opplever i løpet av livet. Å sitte isolert fra hverandre i den tiden er tøft, understreker Lønseth.

Kritisk syke og døende pasienter

Veilederen er også laget for å ta hensyn til pårørende til kritisk syke eller døende, samt pasienter med langvarig opphold i en institusjon.

«I noen tilfeller vil det være særlig viktig å legge til rette for at pårørende får besøke sine nærmeste i institusjon. Eksempler på slike tilfeller er pårørende til kritisk syke eller døende, pasienter med langvarig opphold i institusjonen, samt tilstedeværelse av partner forbindelse med fødsel og barselstid», heter det i veilederen.»

-Det er mange som har kjent på behovet for å besøke sine nærmeste. Nå skal sykehus og institusjoner i større grad legge til rette for besøk, og det er bra, avslutter Lønseth.


Hun presiserer at smittesituasjonen i den enkelte kommune og helseregion må vektlegges.