Vil belønne bedrifter som tar tilbake permitterte

– Noe av det viktigste vi kan gjøre nå, er å få ned køen av arbeidsledige og permitterte, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår nytt tiltak for å få folk raskere tilbake i jobb. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Tiltakene som ble innført for å for å hindre smittespredning har gjort at rekordmange nordmenn har blitt permitterte og arbeidsledige. Nå foreslår regjeringen lønnsstøtte til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb.

– Det er viktig å unngå at folk blir stående for lenge utenfor arbeidslivet, for da er det vanskelig å komme inn igjen. Lønnsstøtten skal bidra til at bedrifter tør å ta inn permitterte selv om sommeren er usikker, sier Jan Tore Sanner.

Regjeringen tar sikte på at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september.

– Skal unngå at ledigheten ikke fester på et høyt nivå

Konkret innebærer forslaget at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. Ordningen skal være enkel å forstå og bruke for både næringslivet, stiftelser og ideelle organisasjoner som har permitterte.

– Dette tiltaket skal være målrettet, effektivt og midlertidig, sier Sanner.


Regjeringen har fått flere gode innspill, blant andre fra NHO, LO og ekspertgruppen som professor Steinar Holden leder. I dialog med partene i arbeidslivet vil regjeringen vurdere eventuelle justeringer.

– Norge er et samfunn med gode velferdsordninger og små forskjeller, det skal vi fortsatt være etter denne krisen. Det krever at flest mulig får mulighet til å bidra med det de kan, avslutter finansminister.

Les mer på regjeringens hjemmesider