Slik vil Høyre inkludere flere

Koronakrisen har rammet flyktninger og innvandrere hardt. Høy arbeidsledighet gjør det vanskelig for dem med lav formell kompetanse og lite erfaring å komme i jobb. Høyre i regjering foreslår derfor å bruke 456 millioner kroner for å gi dem mer hjelp og bedre kompetanse, slik at de kan ta del i arbeidsmarkedet så fort som mulig.

Tiltakspakken består av seks grep som blant annet innebærer å forsterke og forlenge introduksjonsprogrammet, å gi mer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og sikre at flere får god karriereveiledning.
– Integrering er like viktig nå som før koronakrisen. Men krisen gjorde det vanskeligere. Den høye arbeidsledigheten rammer særlig sårbare grupper som flyktninger og innvandrere, uten jobberfaring og kompetanse. Det er disse som nå skal få et bedre og mer tilpasset tilbud, sier Høyres integreringspolitiske talsperson, Olemic Thommessen.

Tiltakspakken består av seks grep som blant annet innebærer å forsterke og forlenge introduksjonsprogrammet, å gi mer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og sikre at flere får god karriereveiledning.

– Introduksjonsprogrammet er viktigere enn noen sinne. Når krisen inntraff måtte mange avbryte dette, vi utvider derfor programtiden med et styrket innhold og mer hjelp til å komme i arbeid, fortsetter Thommessen.

Disse tiltakene foreslås:

  • 250 mill. kroner til utvidet programtid for deltakere i sluttfasen av introduksjonsprogrammet (6 måneder). De skal også få rett til behovsprøvd karriereveiledning.
  • Forsterket introduksjonsprogram til deltakere som startet i programmet etter 1.1.2019. Dette inkluderer blant annet behovsprøvd karriereveiledning og utvidet programtid med 1 år for de med sluttmål om videregående opplæring i introduksjonsprogrammet (budsjettkonsekvens først i 2022/2023).
  • 161 mill. kroner til å utvide opplæring i norsk og samfunnskunnskap (seks måneder).
  • 25 mill. kroner for å styrke tilskuddsordningen Jobbsjansen.
  • 10 mill. kroner til karriereveiledning for deltakere i introduksjonsprogram.
  • 10 mill. kroner til tilskuddsordning for å øke bruken av nettbasert norskopplæring. Ordningen skal bidra til mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norskopplæringstilbudet.

Bedre kriseinformasjon til innvandrere

I tillegg til integreringspakken, foreslås det å gi ytterligere 10 mill. kroner til en tilskuddsordning til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen om koronaviruset.

– Kriseinformasjonen nådde ikke tidlig nok frem til en del av innvandrerbefolkningen. For at disse skal få like god tilgang på viktig informasjon om smittevern og andre koronatiltak, er det behov for å øke den økonomiske støtten til frivillige organisasjoner som kan nå ut med tilpasset informasjon, avslutter Thommessen.