– Må bli enklere å være aktiv

Det må bli enklere å være aktiv i hverdagen. Dette er det overordnede målet i den nye handlingsplanen for fysisk aktivitet for 2020-2030, som helseminister Bent Høie la frem denne uken.

– Å gå til butikken, sykle til jobben eller velge trappene i stedet for heisen er noen av mange hverdagsaktiviteter som gir bedre helse, sier helseminister Bent Høie.

Les den nye handlingsplanen her

– Ingen ville takket nei til en magisk medisin som ga bedre humør, bedre fysisk og psykisk helse og bedre karakterer. Fysisk aktivitet er en slik magisk medisin. Vi må legge bedre til rette for at flere kan nyte godt av den og være aktive i hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Handlingsplanen har et tiårsperspektiv og skal særlig legge til rette for at folk blir mer aktive på jobb og fritid.

Hovedmålene i planen er å:

  • Skape et samfunn som gjør det lettere for alle å være fysisk aktive – ut fra egne forutsetninger og muligheter.
  • Øke andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng innen 2025 og med 15 prosentpoeng innen 2030.

– Å gå til butikken, sykle til jobben eller velge trappene i stedet for heisen er noen av mange hverdagsaktiviteter som gir bedre helse, fortsetter Høie.

Helsemyndighetene anbefaler voksne å være fysisk aktive minst 150 minutter ukentlig. Kun tre av ti voksne er så aktive.

Derfor har planen fem innsatsområder som legger opp til økt «hverdagsaktivitet»:

  1. Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer
  2. Vår aktive fritid (friluftsliv, idrett, treningssentre)
  3. Mer aktivitet på hverdagsarenaer
  4. Helse- og omsorgstjenester
  5. Kunnskapsutvikling og innovasjon

Barn må bli mer aktive

Barn og unge bør være fysisk aktive minst 60 minutter daglig. Bare halvparten av dagens 15-åringene er så aktive. Aktivitetsnivået synker jo eldre barna blir. Nedgangen starter allerede i niårsalderen. Det er tidligere enn før.

– Det er en urovekkende utvikling, som vi må ta på stort alvor. Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å bevege seg til hverdags, både til fots og på sykkel. Kommunene må legge til rette for fysisk aktivitet når de planlegger bruk av arealer. Ved å gjøre det, investerer de i innbyggernes trivsel og helse, sier helse- og omsorgsministeren.

Med den nye satsingen “Barn og unge i bevegelse” vil regjeringen legge til rette for økt fysisk aktivitet i barnehager, på skoler og skolefritidsordning. Målet er minst en time daglig fysisk aktivitet. Det krever utemiljøer med god plass for lek og utfoldelse.