Solberg: – Vårt svar er at vi må skape mer og inkludere flere

–Vårt svar kan ikke være å bli fartsblinde og bruke mest mulig penger i offentlig sektor. Vårt svar er at vi må bruke penger på de tiltakene som fungerer, for å styrke privat sektor, sa statsminister Erna Solberg til Høyres sentralstyre søndag 7. juni.

–Vi skal hjelpe bedriftene til å skape flere nye jobber, i flere bransjer, over hele landet, sa statsminister Erna Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Til sentralstyret snakket statsministeren om den alvorlige krisen Norge står i, og veien ut av krisen. Hun roste alle som har stått på ekstra gjennom denne vanskelige tiden, og snakket om Høyres løsninger for fremtidens utfordringer, der det å skape mer og inkludere flere er helt sentralt.

For å skape mer må vi jobbe i to spor samtidig, mener Solberg:

– Vi skal bygge videre på det vi allerede er gode på i Norge. Og vi skal legge til rette for nye næringer.

Poenget er at for å skape mer må de solide, sterke bedriftene vi allerede har, få mulighet til å vokse enda mer. Samtidig må vi satse på nyskapning. Vi må bli mer moderne, bedre og smartere for å skape vekst.

Vil få jobbkrise etter korona

Koronakrisen er langt ifra over. Når den akutte helsekrisen er over, vil vi stå igjen med en jobbkrise. Akkurat nå er over 340.000 nordmenn som er helt eller delvis ledige. Mange er også permitterte. Dette rammer både den enkeltmennesket og landet vårt. Norges viktigste formue er ikke oljen, men folk som går på jobb.

Solberg forklarte hvorfor folk i jobb er det mest verdifulle vi har:

–Folk i jobb er den aller viktigste kilden til inntekter i Norge. 70 prosent av statens inntekter kommer fra folk som jobber og betaler skatt, fra arbeidsgivere som betaler arbeidsgiveravgift, fra trygdeavgiften og fra momsen vi betaler på det vi kjøper av varer og tjenester.


Solberg mener at dette forteller oss at vi er avhengige av folk i jobb for å finansiere velferden vår. Derfor bekymrer hun seg over lav sysselsetting.

–Oppgaven med å skape mer og inkludere flere har aldri vært viktigere, sa Solberg.

–Vi skal hjelpe bedriftene til å skape flere nye jobber, i flere bransjer, over hele landet. Og vi må passe på at de nye jobbene kommer i privat sektor, la hun til.

Les også: Nå må vi få flere i jobb

Høyre har de beste løsningene for Norges vei ut av koronakrisen

Fredag 29.05 la regjeringen frem en plan for Norges vei ut av koronakrisen. Les mer om den her.

Solberg forklarte at det ikke bare er en plan for å løse en akutt krise her og nå, men også et første skritt i en strategi for å ruste oss for fremtiden.

– Dette er en plan for hvordan vi skal skape mer og inkludere flere. I planen bygger vi videre på den politikken Høyre har ført gjennom alle årene vi har sittet i regjering, sa Solberg.

I planen skisserer regjeringen fem stolper for Norges vei ut av krisen:

  1. Vi skal få folk tilbake i jobb. Det skal vi gjøre ved å bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flere permitterte kommer tilbake i jobb.
  2. Vi skal sikre flere ben å stå på. Det skal gjøre vi gjøre ved å skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet.
  3. Vi skal skape en grønn fremtid. Det skal vi gjøre ved å legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.
  4. Vi skal gjennomføre Utdanningsløftet 2020. Det skal sørge for at flere kommer i jobb, og at de får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.
  5. Og vi skal inkludere flere. Alle som kan jobbe, bør jobbe. Da må vi hindre at folk faller ut av arbeidslivet, og sørge for å hjelpe flere inn i jobb.

Skal fortsette å jobbe mot rasisme og diskriminering

Etter politivolden som førte til George Floyds tragiske dødsfall, er rasisme og diskriminering dessverre igjen høyaktuelt. Statsministeren fortalte at rasisme ikke bare er et samfunnsproblem i USA, men også her hjemme. Hun viste blant annet til at regjeringen i desember i fjor la frem en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

– Vi må ta på alvor det minoriteter i Norge forteller oss. Det finnes holdninger som vi må bekjempe. Derfor skal vi fortsette å jobbe systematisk for å bekjempe alle former for rasisme og diskriminering, sa statsministeren.