Høyre vil ha nullvisjon for selvmord

Høyres sentralstyre vedtok denne helgen en omfattende psykisk helse-resolusjon, som blant annet inkluderer nullvisjon for selvmord.

Høyre sender et tydelig signal om at de som sliter med selvmordstanker er umistelige. Fra venstre: Ingvill Dalseg, jordmor og 2. nestleder i Trøndelag Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, stortingspresident og utvalgsleder, og Bjarne Hansen, psykologiekspert og professor ved Universitet i Bergen. Foto: Høyre

Last ned resolusjonen her (PDF)

– Det å ha en helt tydelig nullvisjon for selvmord har betydning for alt som gjøres innenfor dette feltet, fra den tidligste forebygging til den mest spesialiserte behandling. Og det er et viktig signal å sende de der ute, som ikke ser håp, og hvor alt bare er svart – at de er umistelige, sier medlem av Høyres programkomité og stortingspresident, Tone Wilhelmsen Trøen.

Stadig flere unge forteller at de sliter med psykiske plager. Plager som gjør hverdagen vanskelig for mange og reduserer sjansen til å fullføre skole og senere delta i arbeidslivet. 7 av 10 unge som mottar arbeidsavklaringspenger fra Nav, får dette grunnet psykisk sykdom. Økningen i psykiske lidelser er størst blant jenter, der vi har sett en økning i antall unge jenter som får en diagnose på rundt 40 prosent på fem år. Det må sies å være en drastisk økning blant jentene, men det er gutter som er overrepresentert i selvmordsstatistikken. Med dette som utgangspunkt utnevnte Arbeidsutvalget ved årsslutt i fjor en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utvikle ny politikk på området.

Rask tilgang til høy kvalitetsutredning er viktig. I dag er det store variasjoner i Norge på hvor lenge man må vente. Hvor man bor i landet skal ikke bestemme hvor rask og god hjelp man får. Dersom man mistenker at ungdom trenger behandling i spesialisthelsetjenesten foreslås det at man skal ha rett til vurdering innen tre uker, og ingen skal avvises uten å ha vært inne til samtale.

– Det er ingen tvil om at vi har en stor utfordring. Det er så mye potensiale og så mange muligheter som ikke blir brukt. Som samfunn har ikke råd til å gå glipp av det de kan bidra med, og vi har heller ikke lov til å gi dem opp, sier Trøen.

Arbeidsutvalget for psykisk helse for barn og unge har bestått av:

  1. Tone Wilhelmsen Trøen (leder)
  2. Sveinung Stensland
  3. Bjarne Kristian Aaslie Hansen
  4. Håvard Skjellegrind
  5. Inger Klippen
  6. Ingvill Dalseg
  7. Adrian Tollefsen
  8. Marte Seland
  9. Lasse Fredheim
  10. Elizabeth Aasjord Sire