Røe Isaksen: – Vi må ha kontroll på grensene

Høyres innvandringsutvalg ønsker en innvandringspolitikk som er bærekraftig over tid og har bred demokratisk legitimitet, innenfor rammene av de internasjonale konvensjoner Norge er forpliktet av.

Høyres innvandringsutvalg mener at Høyre i kommende program må ha et tydeligere standpunkt i innvandringspolitikken. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
– Vi må ha kontroll på grensene. Vi må ha et system som sikrer at vi kan hjelpe, men unngå en innvandringspolitikk som ikke er bærekraftig over tid, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten.

Røe Isaksen leder Høyres innvandringsutvalg. Utvalget har vurdert hvordan Høyres innvandringspolitikk bør se ut i neste stortingsperiode. De mener det er rom for innstramminger, og at Høyre i kommende program må ha et tydeligere standpunkt i innvandringspolitikken.

Overordnet ønsker utvalget en bærekraftig innvandringspolitikk, samtidig som de ønsker et dempet konfliktnivå i innvandringsdebatten. Utvalget mener at ett steg for å oppnå det er å føre en konsekvent linje som holder seg over tid, fremfor å endre førende politikk.

– Målet er en stram og fast politikk som står seg over tid. Vi mener Norge må ta imot færre enn vi har gjort de siste tiårene, sier Røe Isaksen.

Foreslår handlingsregel i innvandringspolitikken

Høyres innvandringsutvalg foreslår blant annet en handlingsregel etter mal fra oljefondet.

Det vil si at Stortinget vedtar et måltall for hvor mye innvandring Norge skal ha over tid. Slik vil innvandringen bli mer stabil, uavhengig av om det er en rød eller blå regjering som styrer landet.

– Måltallet – som handlingsregelen for oljepengene – kan ikke gi et presist mål for hvert eneste år. Vi skal ikke bortvise en person som har rett til asyl fordi vi kommer én over et gitt tall. Men det vil styre nivået over tid og dermed hvor streng politikken må være, forteller Røe Isaksen til Aftenposten. Og legger til:

– Vi har ikke utarbeidet alle detaljene, men det er gode argumenter for at både familiegjenforeninger og retur til hjemlandet bør inkluderes i et måltall. Samtidig tar vi til orde for langt mer bruk av midlertidig opphold, og flere oppmuntringer til dem som returnerer.

Fem prinsipper for norsk innvandringspolitikk

Utvalget legger fem prinsipper til grunn for utviklingen av en bærekraftig innvandringspolitikk:

  1. Innvandringen må være på et bærekraftig nivå.
  2. Vi har en plikt til å bidra til å gi beskyttelse til flyktninger.
  3. Hjelpen skal være mest mulig effektiv.
  4. Politikken må være gjennomførbar.
  5. Systemet må ha bred legitimitet.

Utforming av ny politikk

På grunnlag av disse prinsippene, kommer utvalget frem til at følgende mål må ligge til grunn i utviklingen av ny politikk:

  • Asylpolitikken bør minst videreføres på dagens nivå, og om mulig strammes inn ytterligere.
  • Familieinnvandring bør begrenses innenfor avtaler Norge er forpliktet av.
  • Midlertidig opphold bør benyttes der det er hensiktsmessig.
  • Innvandring begrunnet i flukt bør i størst mulig grad gjøres gjennom å regulere antallet kvoteflyktninger.

Les mer om forslaget hos Aftenposten.no (Obs: bak betalingsmur)