Slik vil Høyre skape en grønn fremtid

– Høyres ambisjon om å kutte utslippene, ikke utviklingen har aldri vært viktigere. Nå må vi bruke mulighetsrommet til å lære, fornye oss, og legge grunnlaget for både grønn omstilling og økonomisk vekst, sier Stefan Heggelund (H).

Høyres Stefan Heggelund mener tiden er inne for å omstille samfunnet. Foto: Cecilie Victoria Jensen/Høyre
For å bidra til å skape omstilling parallelt med utviklingen satser regjeringen mer midler enn noen gang inn på det grønne skiftet.

– Tiden er ikke inne for å frata oljearbeiderne jobben, slutte å fly eller be de private komme seg av banen. Tiden er inne for å omstille samfunnet, for å frikoble vekst fra utslipp, og det gjør vi best i samarbeid med næringslivet, sier Heggelund.

For å bidra til omstilling i næringslivet har regjeringen blant annet bevilget to nye milliarder til Enova, et statlig eid selskap som jobber for omlegging av energibruk og produksjon.

– Enova er kanskje vårt viktigste klimapolitiske virkemiddel, fordi vi gjennom Enova støtter opp om klimavennlig teknologi for å gjøre norske arbeidsplasser grønnere, forklarer Heggelund.

Enova har bidratt til realiseringen av prosjekter over hele Norge.

– Med Enova skaper vi ikke bare grønn omstilling, vi bidrar til å skape nye arbeidsplasser. Alt fra installasjon av solcellepanel som hjelper den lokale snekkeren, til verdens største flytende havvindpark.

Videre bevilges det blant annet én milliard til en grønn konkurransearena for kommersialisering og innovasjon av nye løsninger, 290 millioner til forskning på grønn omstilling og 385 millioner til grønn skipsfart.

Tiltak for å skape en grønn fremtid:

  • 2 mrd. kroner til Enova for å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling.
  • 1 mrd. kroner over tre år til «Grønn plattform» – en konkurransearena for kommersialisering, innovasjon og pilotprosjekter knyttet til nye grønne løsninger.
  • 385 mill. kroner til grønn skipsfart.
  • 100 mill. kroner til tiltak for å fremme sirkulær økonomi.
  • 50 mill. kroner til Klimasats (klimatiltak i kommunesektoren).
  • 20 mill. kroner til NORWEP (eksport av norske energiløsninger).
  • 15 mill. kroner til et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) for vindkraft.
  • 10 mill. kroner i tilskudd til industrisamarbeid om vindkraft til havs.