Ny forvaltningsplan for havområdene

– Forvaltningsplanen sikrer både forsvarlig forvaltning og legger til rette for verdiskaping, sier Stefan Heggelud (H).

Høyre har vært opptatt av å finne løsninger og kompromisser som gjør at verdifulle og sårbare naturområder, petroleumsvirksomhet og fremtidig verdiskaping kan leve sammen.

(Denne saken ble opprinnelig publisert 24.04.2020, og er oppdatert 11.06.2020)

I april la regjeringen frem forvaltningsplanene for de norske havområdet som iskantsonen er del av. I praksis handler det om hvordan man kan drive næringsvirksomhet i de norske havområdene på en forsvarlig måte og hvor langt nord det kan åpnes for boring etter olje og gass. I forslaget ble det foreslått å trekke grensen for iskantsonen sørover.

– All menneskelig aktivitet innebærer naturinngrep i noen grad. Vi kan være stolte av den gode forvaltningen vi har av havområdene våre, en forsvarlig forvaltning vi skal fortsette med. Her legger vi rette for verdiskaping samtidig som vi ivaretar viktige naturverdier, sier Heggelund.


Da saken først kom til stortinget var det naturlig for regjeringspartiene å først gå til Fremskrittspartiet. Basert på utgangspunktet regjeringspartiene hadde med Fremskrittspartiet, forhandlet man seg også frem til en enighet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Hensynet til miljøet

Klimaendringer påvirker økosystemene i Barentshavet. Vi har sett en langtidstrend med økte havtemperaturer, minkende isdekke og store økologiske endringer. Dette medfører at artene som bor der blir stadig mer sårbare.

Når den nye grensen trekkes lengre sør enn tidligere, blir miljøet godt ivaretatt.

Åpner for å skape mer og inkludere flere

Oljenæringen er Norges største og viktigste næring. Den sysselsetter over 200.000 nordmenn, i hele landet.

For Høyre har det vært viktig å komme fram til et godt kompromiss som legger til grunn oppdatert miljøfaglig kunnskap, samtidig som vi legger til rette for næringsvirksomhet og verdiskapning.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener forvaltningsplanen har en god balanse mellom miljø og næringsvirksomhet. Hun er glad for at et bredt flertall på stortinget har stilt seg bak regjeringens forslag:

– Som olje- og energiminister har jeg vært opptatt av å finne løsninger som gjør at miljøverdier, oljevirksomhet og fremtidig verdiskaping kan leve sammen. Det har tidligere forvaltningsplaner vist at er mulig. Og det gjør vi også med denne planen, sier hun. Og legger til:

– Vi skal leve av, og med, vår flotte natur på en bærekraftig måte. Jeg har alltid vært opptatt av helheten – og helheten i denne planen er god.