Revidert nasjonalbudsjett: Tar oss ut av krisen

–Med budsjettenigheten vi presenterer i dag starter vi forsiktig med å ta hverdagen tilbake, og vi peker ut en tydelig retning for landet ut av krisen. Ledigheten skal ned og folk skal tilbake i jobb. Vi skal skape mer og inkludere flere, sier finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H)

–Ledigheten skal ned og folk skal tilbake i jobb. Vi skal skape mer og inkludere flere, sier Høyres finanspolitiske talsperson, Mudassar Kapur. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Etter det mest alvorlige økonomiske sjokket Norge har opplevd i etterkrigstiden, er Regjeringen og FrP enige om revidert nasjonalbudsjett og pakken for å skape mer og inkludere flere. Budsjettenigheten skal peke ut retningen for Norge ut av krisen.

–Jeg ønsker å takke de andre regjeringspartiene og FrP for at vi har kommet til enighet, etter gode og konstruktive forhandlinger.

Denne enigheten kommer på toppen av alt annet vi har vedtatt tidligere denne våren. Senest tirsdag landet vi en oljepakke som allerede har bidratt til økt aktivitet og arbeidsplasser i Norge. Jeg mener Høyre, regjeringen og Stortinget har vist at vi stiller opp for norske arbeidsfolk og bedrifter, sier Kapur.

Ekstra samferdselsmilliard og helsemilliard

–Vi er enige om å gi 1,3 milliarder kroner ekstra til samferdsel. Det er viktig for å binde by og bygd tettere sammen. Samtidig bidrar det til å øke aktiviteten i økonomien.

Vi er også enige om å gi helse- og omsorgsektoren én milliard ekstra. Dette vil komme godt med for pasienter og eldre. Det vil være viktig for Høyre fremover å bidra til at helsekøene igjen går ned, sier Kapur.

Resten av enigheten handler om ulike tiltak for å sikre aktivitet i hele landet og får å trygge landet vårt. Flertallet vil blant annet bevilge mer penger for å bekjempe gjengkriminaliteten i Oslo. I tillegg er flertallet enige om å bevilge mer penger til Politiets beredskapssenter og sivilforsvaret. Koronasituasjonen har vist oss hvor sårbare vi er i en krisesituasjon. Da må vi gjøre det vi kan for å være beredt på alle, typer kriser.

Skape mer og inkludere flere

Utfordringene vi hadde før koronakrisen har ikke forsvunnet. På veien ut av krisen skal Norge fortsatt løse klimautfordringene, få flere i jobb og sikre at neste generasjon får et enda bedre utgangspunkt enn det vår generasjon hadde.

–Gjennom denne enigheten legger frem en pakke som gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, som gir gass for norsk økonomi og som gir verdifullt påfyll av kompetanse for norske arbeidstakere. Det er rett og slett en pakke som i sum vil bidra til å skape mer og inkludere flere. Og derfor Høyre fornøyd med enigheten vi har fått med FrP, avslutter finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

Dette er enigheten:

Skatt og avgift:

 • Avgiftene på alkoholfrie drikkevarer reduseres tilbake til 2017-nivå.
 • Endret bruksfradragstabell på eldre biler.

Kunnskap og kultur:

 • 500 nye fagskoleplasser.
 • Tilskudd til MS Gamle Helgeland, Anna Rogde, ishavsmuseet og Akvariet i Bergen.

Forsvar og justis:

 • 30 millioner til sivilforsvaret for å styrke beredskapen.
 • 50 millioner til innkjøp av forsvarsmateriell fra små og mellomstorebedrifter i Norge.
 • 25 millioner til politiet for å bekjempe gjengkriminalitet i Oslo.
 • 32 millioner til politiets beredskapssenter.
 • 5 millioner til svensk-norsk grensestasjon på Magnormoen.

Helse og omsorg:

 • 400 millioner til tiltakspakke for sårbare eldre.
 • 600 millioner til sykehusene for å få ned køene som har oppstått under koronapandemien.
 • 30 millioner til oppstart av barnepalliasjonssenter i Kristiansand.

Næring:

 • 150 millioner til en toppfinansineringsordning for grønn skipsfart gjennom innovasjon Norge.
 • Taket i nettolønnsordninger for 4. kvartal fjernes.
 • 10 millioner til bygging av et nytt forskingsfartøy.
 • Innenfor rammen på to milliarder etableres det en låneordning for pakkereiseselskap, med en tilskuddsordning på 500 millioner.
 • Sammenlignet med Regjeringens utgangspunkt har man i forhandlingene kommet frem til å øke utbetalingene til kommunesektoren med 2,25 milliarder i 2020 og 1 milliard i 2021, videre er vi enige om at fra 2022 skal inntekten salg og auksjon være 60/40 stat og kommune.

Samferdsel:

 • 74,2 millioner i kompensasjon til Torp lufthavn.
 • Rv 9 Kristiansand-Hovden (Agder): 25 mill.
 • Oppgraderinger på en rekke strekninger.
 • Trafikksikkerhetstiltak: 4 mill.
 • 55 millioner til parsellen Kleverud-Sørlie-Åkersvika i Stange kommune
 • 50 millioner til planlegging/grunnerverv E16/Ringeriksbanen
 • Fjerne bompenger en rekke steder.

Les avtalen her (pdf)

Merknader (pdf)