Det blir enklere å bygge terrasser og tilbygg – uten å søke

-Det skal bli enklere og billigere for folk å bygge terrasser og tilbygg på egen eiendom, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Dette gir folk større mulighet til å påvirke utformingen av egen bolig i takt med endring av behov i ulike livsfaser. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Terrasser

Regjeringen foreslår å unnta flere typer terrasser fra søknadsplikt. I dag må du søke kommunen om du skal oppføre en terrasse til huset ditt som er mer enn 0,5 meter over bakken. Det foreslås også at reglene om beregning av eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelder for terrassene. Det betyr at eiendommer som er fullt utnyttet i dag også kan benytte seg av unntaket, sier han.

– Nå foreslår vi at terrassene kan ha en høyde på inntil 1 meter, og oppføres med rekkverk, uten at folk må søke om lov fra kommunen, fortsetter Astrup.

Soverom og bad

Regjeringen vil også gjøre det enklere å bygge tilbygg på opptil 15 kvadratmeter, så lenge man bruker det som bod. Det kommer også muligheter til å bygge ekstra soverom, bad eller utvide kjøkkenet sitt. Dette gjør at folk får mer valgfrihet over eget hjem, og fører kanskje til at folk bor lengre i boligen sin.

– Dette gir folk større mulighet til å påvirke utformingen av egen bolig i takt med endring av behov i ulike livsfaser, sier Astrup.

Ny avstandsregel

I dagens lovverk er det ikke definert hvilken minsteavstand som kreves mellom to bygninger for at de skal regnes som frittliggende. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker nå å sette én meter som en minsteavstand. Dette betyr at kommunene ikke lenger må bruke skjønn og behandle nye bygg forskjellig fra sak til sak, dette sparer også ressurser for kommunen.

Meldeplikt til kommunen

Den som bygger uten søknad skal kun sende inn melding til kommunen om at det er oppført en bygning. Du må bare melde fra til kommunen senest fire uker etter at du er ferdig.

Forslagene vil bidra til et enklere regelverk, større forutsigbarhet og likebehandling. Det blir også billigere for folk å gjennomføre oppgraderinger på egen eiendom ved at det blir færre gebyrer.