Torbjørn Røe Isaksen vil la folk stå lengre i jobb

Nesten hver tredje ansatt i offentlig sektor omfattes av særaldersgrenser, som i praksis tvinger dem å slutte i jobben før de blir 70 år. Høyre vil denne ordningen til livs.

– Vi må ha et regelverk som spiller på lag med de ansattes behov, og som bygger opp under samfunnets mål om at flere skal stå i jobb lenger, sier Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
– I dag er det veldig mange ansatte som blir tvunget ut i pensjon, mens de egentlig føler at de har lyst og kapasitet til å fortsette å jobbe: Det skal de nå få lov til, hvis de vil, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til TV 2.

Bakgrunnen for ministerens forslag er at vi i dag har et regelverk som tvinger folk ut av jobb i yrker som har særaldersgrense. Om lag 10-15 prosent av ansatte i staten, 30 prosent i kommunene og 50 prosent i helseforetakene har særaldersgrenser. Politi, brannfolk, helsepersonell og ansatte i forsvaret er blant de største yrkesgruppene som omfattes. Det betyr for eksempel at en politibetjent må gå av ved 60 år, uavhengig av om hun vil eller ei.

– Friske, raske og oppegående arbeidstakere får rett og slett beskjed om å slutte, selv om de fortsatt har lyst til å jobbe, sier Røe Isaksen.

– Nå foreslår vi å endre regelverket. Du skal fortsatt kunne gå av ved særaldersgrensen om du vil, men de som ønsker skal få lov til å jobbe videre dersom de fyller alle andre krav til stillingen, legger han til.

Vil fjerne plikten, men beholde retten

Røe Isaksen vil sende forslaget om å la folk stå lengre i arbeid, hvis de vil, på høring om kort tid.

– Det er hevet over enhver tvil at vi trenger flere hender i arbeid. Færre barn fødes, vi blir stadig flere eldre, og handlingsrommet i økonomien blir mindre og mindre. For å håndtere dette trenger vi flere i jobb, og da er det helt bakvendt å tvinge folk ut av arbeidslivet som både kan og vil jobbe bare fordi de når en generell særaldersgrense, sier arbeids- og sosialministeren.

Hovedpoenget til Røe Isaksen er at han vil fjerne plikten til gå av med pensjon, samtidig som arbeidstakeren beholder retten til å gå av hvis han eller hun ønsker det.

– Folk er friskere og lever mye lengre. Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes, sier han.


Det er en god nyhet at vi lever lenger og at det blir flere pensjonister. Mange har også bedre helse enn før og et fortsatt ønske om å bidra til fellesskapet. Høyre vil legge til rette for en enklere og bedre hverdag, også for dem som vil stå videre i jobb.

Les mer om Røe Isaksens forslag på tv2.no