Høyre tenker nytt om offentlig sektor

Mens Arbeiderpartiet henter frem gamle ideer fra skuffen, vil Høyre i regjering ha mer innovasjon i offentlig sektor for kunne å levere gode velferdstjenester i fremtiden.

Regjeringen lanserer eget program for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

–For å sikre fremtidens velferd, er ikke løsningen å øke skattene, slik venstresiden går til valg på, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Norge står overfor flere utfordringer

I juni kom SSB med nye prognoser for befolkningsutviklingen i Norge. Prognosene viser at vi, frem til 2060, blir dobbelt så mange over 70 år, tre ganger så mange over 80 år og fem ganger så mange over 90 år.

En mindre andel av befolkningen vil være i arbeidsfør alder, og allerede i 2030 er det flere over 65 år enn under 20 år i Norge.

Samtidig faller oljeinntektene og budsjettene blir strammere.

Produktivitetskommisjonen har beregnet at skattene kan komme til å stige til 65 prosent i 2060 dersom vi vil at dette skal finansiere fremtidens velferd.

–Dette er ikke bærekraftig – verken for landets økonomien eller for oss som innbyggere, fortsetter Astrup.

Allerede god innovasjon i offentlig sektor

–Høyre i regjering vil heller legge til rette for mer innovasjon i offentlig sektor og bidra til at vi har et levedyktig næringsliv som skaper arbeidsplasser for fremtiden, sier Astrup.

Dette er bakgrunnen for at regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

For å få mer innovasjon i offentlig sektor, mener regjeringen at vi må ha mer tillitsbasert mål- og resultatstyring og mindre statlig detaljstyring.

Høyre vil samarbeide mer med private aktører og la oss styre mindre av ideologiske skylapper

–Vi vil samarbeide mer med private aktører og la oss styre mindre av ideologiske skylapper – slik Arbeiderpartiet gjør når de tar til orde for å «fjerne eller kraftig redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten».

Det offentlige har ikke monopol på gode ideer

Astrup mener at det gjøres veldig mye godt arbeid i offentlig sektor. –Innovasjon kan derfor skje når en byråkrat eller politiker sitter alene på kontoret sitt, får en veldig lys idé og roper «Eureka», men det offentlige har ikke monopol på gode ideer, sier han.

Høyres mener at god innovasjon oftere skjer når offentlig sektor, næringsliv, sivilsamfunn, akademia og innbyggere går sammen om å finne gode løsninger.

Landet trenger også private aktører

–Mens Arbeiderpartiet er redde for å ta i bruk private aktører i velferdsstaten, mener regjeringen derimot at vi er helt avhengige av kompetansen, kapitalen og innovasjonsevnen som næringslivet besitter – enten det snakk om sosiale entreprenører, startups eller etablerte bedrifter, fortsetter Astrup.

  • En teknologibedrift kan for eksempel ha en ny og innovativ idé til hvordan man kjøper bussbilletter.
  • En startup kan lage et system som gjør at man får tilbud om barnehageplass automatisk i stedet for å søke.
  • Sosiale entreprenører kan utvikle tjenester som gjør at de ansatte slipper å løpe rundt for å sjekke om demente beboere har gått ut av rommet sitt om natten.

Ofte kan private aktører komme med nye, innovative løsninger på offentlige behov. Dessverre er det ikke alltid behovene og løsningene finner hverandre. I den nye stortingsmeldingen lanseres derfor et eget program for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper.

Viktige oppstartsmiljøer

Programmet skal:

  • Identifisere og samle det offentliges behov og utfordringer.
  • Utvikle anskaffelsesmetodikk tilpasset nye aktører i leverandørmarkedet.
  • Gi råd i prosjekter, og bistå i selve gjennomføringen av anskaffelsene.
  • Fasilitere utviklingssamarbeid om løsninger tilpasset oppdragsgivers behov.
  • Tilby kompetansepakker for oppstartsselskapene og de offentlige oppdragsgiverne.

Kjernen i programmet vil være at offentlige virksomheter formulerer utfordringer og behov som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører kan utarbeide løsninger for.

–I tillegg vil programmet kunne bidra til at oppstartsbedriftene får det offentlige som kunde – det vil føre til både arbeidsplasser, skatteinntekter og mulighet for å skalere virksomheten ytterligere, sier Astrup.

Passiv venstreside

Dessverre ser det ikke ut til at regjeringen får støtte fra venstresiden. Når Arbeiderpartiet foreslår at tjenester skal utføres i offentlig regi, betyr det at det blir lite rom for å samarbeide, samhandle, og lære av private aktører.

Det vil gi mindre innovasjon og økte offentlige utgifter, og det vil true både fremtidig velferd og tusenvis av arbeidsplasser.

–Det er det bare innbyggerne som taper på, fordi de får dårligere og dyrere tjenester, det kommer ikke vi i Høyre til å tillate, noe denne innovasjonsmeldingen er et klart bevis på, avslutter Astrup.

Her kan du lese stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor