Erna oppsummerer halvåret

Når statsminister Erna Solberg oppsummerer et dramatisk og utfordrende halvår trekker hun frem flere politiske satsingsområder når hun skal dra Norge videre gjennom koronakrisen.

Erna Solberg brukte den oppsummerende pressekonferansen til å snakke om hvordan vi skal skape mer og inkludere flere. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

– Jobben er ikke over. Pandemien skal slås ned på, samtidig som vi skaper mer og inkluderer flere, sa statsminister Erna Solberg i sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse.

Koronakrisen stengte ned byer og land over hele verden og Norge ble nødt til å innføre de strengeste tiltakene vi har hatt i fredstid. Derfor benyttet Solberg anledningen til å takke det norske folk for innsatsen i den vanskelige tiden.

– Da vi innførte koronatiltakene sa jeg at Norge vil bli satt på en stor prøv, både som samfunn og som enkeltmennesker. Det har vi blitt. Samtidig har tiltakene virket, sa Solberg.

Statsministeren peker på fire områder som har preget arbeidet under pandemien, og som vil prege regjeringens arbeid fremover.

Se pressekonferansen her

Vi må skape mer

Solberg sier den viktigste jobben framover er å skape flere nye jobber, spesielt i privat sektor.
Verdiene må skapes før de kan brukes. For å skape mer, må vi fremover gjøre minst to ting samtidig. Vi må for det første bygge på det vi allerede er gode på i Norge. Og for det andre må vi legge til rette for nye næringer, sa Solberg. Derfor foreslår regjeringen store og nye satsinger på områder som:

  • Grønn skipsfart.
  • Hydrogen.
  • Vindkraft til havs.
  • Og sirkulærøkonomi.

Vi må inkludere flere

Det blir også avgjørende for Norges fremtid at vi klarer å inkludere flere i arbeidslivet.

– Norges viktigste formue er ikke oljen, men folk som går på jobb. Inkludering handler om kompetanse, og at flere må få muligheten til å kvalifisere seg til å få seg jobb. Men det handler også om å hjelpe sårbare barn og familier, sa Solberg.

For å inkludere flere, satser regjeringen på kunnskap og kompetanse. Regjeringen legger blant annet til rette for:

I tillegg nevner statsministeren viktigheten av å redusere klimagassutslipp og styrke beredskapen.

Foreløpige tall viser at utslippene av klimagassene gikk med 3,4 prosent fra 2018 til 2019. Nå har utslippene gått ned fire år på rad.

– Det vi ser, er at det er en stor vilje i det norske samfunnet til å fortsette den grønne omstillingen. Det er folk der ute som kutter utslippene. Det er folk som kjøper elbil i stedet for dieselbil. Det er de bedriftene som skaper ny teknologi for å kutte utslipp, sa Solberg

Siden 2013 har forsvarsbudsjettet økt med om lag 28 prosent. Det er om lag 1500 flere politiårsverk ute i politidistriktene. Nå skal helseberedskapen også styrkes.

– Vi har en sterk helsetjeneste i Norge. Det har denne situasjonen vist oss. Situasjonen har også vist oss at vi har læringspunkter. Det kommer vi også til å få fra kommisjonen som evaluerer arbeidet vi har gjort. Derfor skal vi lære av koronakrisen, slik at vi står enda bedre rustet neste gang, sa Solberg.

Les statsministerens tale her