Vi har fortsatt en svingete vei foran oss

Vi er heldige som bor i et av verdens beste land å bo i for skeive. Et land der arbeidet med juridiske rettigheter og reell aksept har kommet svært langt. Samtidig har vi fortsatt en lang vei å gå for at alle skal leve som den de er. Vi har også et stykke igjen før mangfoldet er fullt implementert.

Synlighet og åpenhet viktig – derfor er Pride en viktig markering. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Arbeid mot negativ sosial kontroll

Norge har dessverre miljøer med sterk negativ sosial kontroll. Det kjennetegnes ved strenge regler for livsførsel, og hard fordømming av de som tråkker utenfor «den smale sti». Det er riktig å sette søkelys på en del muslimske miljøer, slik blant annet Noman Mubashir gjør på en forbilledlig måte. Forbilledlig fordi han også viser en vei ut av mørket.

Men vi må ikke tro at det kun er i muslimske miljøer den negative sosiale kontrollen er sterk. Vi har strengt konservative kristne miljøer, der fordømmelsen overfor de som velger å leve slik de er skapt er sterk. Vi vet også at den sosiale kontrollen i en del katolske miljøer er meget sterk.

Derfor er arbeid mot negativ sosial kontroll i mange miljøer viktig.

Transpersoner og ulik kjønnsidentiteter er respekt – ikke ideologi

Aksepten for ulike kjønnsidentiteter og kjønnsorienteringer er dessverre begrenset. Heldigvis har regjeringen lagt frem forslag til endringer i straffeloven som sikrer at transpersoner og personer med ulik kjønnsidentitet nå skal få bedre vern mot hatvold.

Alt for ofte opplever transpersoner også mental vold i form av mobbing, utestengelse og beskjed om at de ikke kan være den de er. Enkelte kristne miljøer går sammen med ulike ekstreme bevegelser, og fremstiller aksept for transpersoner og ulike kjønnsidentiteter som en slags ideologi for å bryte ned normer i samfunnet.

For meg kræsjer dette på 2 plan: For meg er troen på det enkelte mennesket, og respekten for individet en ideologisk bærebjelke – ikke kjønnsidentitet eller legning. Og på den andre siden: Hvilken trussel utgjør transpersoner? Jeg blir ikke mindre mann av at ‘Alf Johanne’ opplever seg som kvinne. En kvinne blir heller ikke mindre kvinne av at den samme ‘Alf Johanne’ ønsker å bli sett på som en kvinne.

Familiemangfold må tas på alvor

Familier skapes på ulike måter. Mange er uenig noen av valgene som foretas for å skape en familie. Kjernen for valgene er uansett det samme: Ønsket om å skape en forpliktene og trygg havn for sine aller nærmeste. Det må vi erkjenne og respektere for å bevare vår viktigste institusjon, familien.

Som samfunn har vi ansvar for å trygge oppveksten til ethvert barn. Vi må skape stabile rammer og trygge juridiske forhold uansett barnets opphav. Det er en god norsk tradisjon helt siden De castbergske barnelover. Det innebærer også å være åpne for at familier kommer i mange og ulike former.

Der utviklingen går feil vei

Selv om det generelt har vært store fremskritt for regnbuerettigheter de senere 10-år, er det ikke tilfelle over alt, selv ikke på vårt kontinent.

Verst er situasjonen i Russland, der egne lover forbyr omtale av homofili og tema som «strider mot familieverdier». Arrestasjon, konsentrasjonsleire og drap på homofile i enkelte regioner har faktisk blitt akseptert av nasjonale styresmakter og president Putin.

Også innenfor EU ser vi svært negativ utvikling i en del land. I Polen har det nasjonalkonservative regjeringspartiet utpekt LHBT+personer som farlige, og 1/3-del av Polen er nå erklært LHBT+frie soner.

Ungarns kvasidemokratiske leder, Victor Orban, har i ly av koronakrisen fremmet og fått gjennom lovforslag som med et pennestrøk fjerner transpersoners rettigheter og muligheten til å skifte kjønn juridisk. Også i Slovakia og Romania har vi sett en svært negativ utvikling med åpenbar hatretorikk mot etniske og seksuelle minoriteter. Heldigvis kan Norge gjennom EØS-samarbeidet og EØS-midlene bidra til å motvirke denne utviklingen ved at vi gir økonomisk støtte til sårbare grupper nettopp i disse landene.

Mellom de mørke skyene, skal vi ikke glemme steg i riktig retning. Tyskland fikk samkjønnet ekteskap rett før forrige valg. Østerrike fulgte etter i 2019. Nylig vedtok amerikansk høyesterett at LHBT+personer har diskrimineringsvern på jobben. I år utvider og forsterker Norge endelig vernet mot hatvold

Det er gledelig, men må ikke medføre at vi lukker øynene for den urett som ikke rammer oss selv. Derfor er synlighet og åpenhet viktig. Og derfor er Pride en viktig markering.