Støtte til bedrifter og organisasjoner som tar permitterte tilbake i jobb

Lønnsstøtteordningen for bedrifter som tar ansatte tilbake fra permittering trer nå i kraft. Hensikten er å få flere permitterte tilbake i jobb.

Portrett av Jan Tore Sanner
Vi må unngå at bedrifter blir avhengige av offentlig støtte, at nyutdannede ungdommer kommer bakerst i køen og at bedrifter kan spekulere i ordningen. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Da lønnsstøtteordningen ble lansert den 29. mai var 217 000 mennesker helt eller delvis permittert som følge av koronakrisen. En måned senere er det fortsatt 159 000 ansatte som ikke har kommet tilbake i jobb. Nå kan bedrifter få et kontanttilskudd for juli og august per ansatt som tas tilbake.

For regjeringen er det et mål at flest mulig kommer raskest mulig tilbake i jobb, og vi har derfor innført en midlertidig ordning med lønnstilskudd til bedrifter og organisasjoner som tar ansatte og lærlinger tilbake fra permittering, sier finansminister Jan Tore Sanner

Vil få flere tilbake i jobb

Formålet med ordningen er å få permitterte raskere tilbake i jobb for å unngå at ledigheten fester seg på et høyt nivå på Norges vei ut av krisen.

Mange bedrifter er usikre på hvordan sommeren blir. Et lønnstilskudd vil gi en ekstra sikkerhet og bidra til at flere tørr å ta ansatte tilbake, forteller Sanner.

Flere vil trenge hjelp fremover

Selv om en del bedrifter nå klarer seg uten støtte, mener regjeringen at det fortsatt er en del som vil ha behov for hjelp gjennom sommeren.

Regjeringen vurderte ulike modeller, blant annet basert på innspill fra LO, NHO og ekspertgruppen som professor Steinar Holden ledet. Modellen som er valgt er mulig å få på plass i løpet av kort tid og enkel å administrere, presiserer Sanner.

Han påpeker avslutningsvis at det er viktig at ordningen ikke blir misbrukt, men at den heller bidrar til at flere kommer tilbake i jobb i løpet av sommeren.

Vi må unngå at bedrifter blir avhengige av offentlig støtte, at nyutdannede ungdommer kommer bakerst i køen og at bedrifter kan spekulere i ordningen. Derfor stiller vi krav om at bedrifter ikke kan permittere på nytt, eller si opp ansatte de har mottatt støtte for før 1. oktober 2020, avslutter Sanner.

Arbeidsgivere søker om lønnstilskudd etterskuddsvis. Søknadsportalen skal etter planen åpne i oktober.

Les mer om ordningen her