Familier med lav inntekt får billigere SFO

Regjeringen bevilger 79 millioner kroner som målrettet skal gå til å gjøre SFO billigere for lavinntektsfamilier og gratis for barn med særskilte behov etter 4. klasse. Endringen gjelder allerede fra 1. august.

SFO: Til høsten blir SFO billigere for lavinntektsfamilier.
– Alle skal ha mulighet til å kunne gå på SFO. Det skal ikke være familien sin økonomi som skal avgjøre om barna skal kunne gå på SFO og være med i det sosiale fellesskapet, sier Kent Gudmundsen stortingsrepresentant for Høyre i utdannings og forskningskomiteen.

Målrettet tiltak

58 millioner er satt av på årets budsjett for å gjøre SFO billigere for lavinntektsfamilier fra 1-2. klasse. Maks 6 prosent av inntekten skal brukes til å måtte betale SFO. Det er et målrettet tiltak, som har vist seg å ha stor effekt på økonomien til lavinntektsfamilier.

– Dette er en stor seier for oss som opptatt av målrettede tiltak for lavinntektsfamilier. Nå skal maks 6 prosent av familiens inntekt skal gå til SFO. Det gjør at flere får mulighet til å sende barna sine på SFO, uten at det skal gå utover andre ting, sier Kent Gudmundsen.

Gratis SFO for barn med spesielle behov

For barn med spesielle behov kan det være behov for å gå på SFO etter 4. klasse. Regjeringen bevilger 21 millioner kroner for at disse barna skal kunne gå gratis på SFO fra 5.-7. klasse.

– For en del er SFO et viktig tilbud, også etter 4. klasse. Barn med spesielle behov skal kunne få den oppfølgningen de trenger på SFO. Familiens økonomi skal ikke bli påvirket av at barna har behov for å gå på SFO i lengre tid, sier Gudmundsen.

Tiltakene baserer seg på stortingsmeldingen “Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO” som regjeringen la frem i høst.

Dette er regjeringens tiltak:

  • 58 millioner kroner til å gjøre SFO billigere for lavinntektsfamilier
  • Maks 6 prosent av inntekten skal måtte brukes til SFO
  • Gratis SFO for barn med spesielle behov fra 5.-7. klasse