Fra leiebolig til å eie bolig

Høyre mener at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, dersom de selv ønsker det. For å oppnå det ønsker vi blant annet å legge bedre til rette for leie-til-eie-ordningen.

Høyre sammen med resten av regjeringen har allerede gjennomført mange tiltak for å gjøre dette enklere. Et av disse er å legge til rette for leie-til-eie-ordningen

Med dagens høye boligpriser og kravet til egenkapital er det en god del, særlig unge, som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Når så et av målene for regjeringen er at alle skal ha et trygd og godt sted å bo, må vi sørge for en politikk som gjør at flere kommer seg inn på markedet.

Høyre sammen med resten av regjeringen har allerede gjennomført mange tiltak for å gjøre dette enklere. Et av disse er altså å legge til rette for leie-til-eie-ordningen.

Gradvis inn på eiersiden

Leie til eie-ordningen fungerer ved at deler av det man betaler inn i leie hver måned går til å betale seg inn på eiersiden i leiligheten. I løpet av tre til seks år vil man da ha betalt inn så mye at man har mulighet til å kjøpe leiligheten. På denne måten kan flere som har hatt utfordringer med å komme inn på markedet greie å kjøpe seg en bolig. Det er flere boligutbyggere som har denne ordningen og man kan finne leiligheter over hele landet. Fra leie til eie er også mulig gjennom Husbanken og flere private aktører.

De siste fire årene har 18500 husstander flyttet fra leid til eid bolig ved blant annet å benytte seg av en slik ordning.

Dette viser at Høyres boligpolitikk gjør at Norge går i riktig retning, men det er allikevel mye som gjenstår før vi er i mål.

Regjeringen jobber nå med en plan for å ytterligere styrke den sosiale boligpolitikken. Det er et viktig ansvar vi har for at alle skal kunne få et trygt og godt sted å bo, og at flest mulig skal eie sin egen bolig. Den nye planen vil derfor være viktig for å finne flere gode tiltak for å senke terskelen inn i boligmarkedet.

Les mer om hvordan denne ordningen fungerer