Vil ha fritt brukervalg i kommunehelsetjenesten

– Dette gir brukerne ikke bare klagerett, men i praksis også bytteret, sier helseminister Bent Høie.

PASIENTEN FORAN SYSTEMET: – Vi fortsetter nå arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste, sier Helseminister Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Høyre vil at du skal være sjef i ditt eget liv. Det gjelder også deg med behov for hjemmesykepleie og annen støtte i hverdagen. Du skal selv kunne velge hvem som kommer hjem til deg, og velge bort de du ikke er fornøyd med, sier Bent Høie, helse- og omsorgsminister for Høyre.

Regjeringen foreslår derfor å innføre en ny godkjenningsmodell for fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene. Ordningen vil føre til at kommuner som politisk beslutter å innføre fritt brukervalg, raskere og enklere kan innføre ordningen.

Konkurranse på kvalitet, ikke pris

I Tromsø kommune tok det for eksempel over tre år fra det politiske flertallet fattet et intensjonsvedtak om å innføre fritt brukervalg, til innbyggerne faktisk kunne bruke ordningen. Med godkjenningsmodellen regjeringen nå foreslår, ville denne tiden blitt betydelig kortet ned, påpeker helseministeren.
En godkjenningsmodell for fritt brukervalg betyr at brukerne kan velge private og ideelle leverandører som kommunen på forhånd har godkjent. Kommunen fastsetter prisen på forhånd, slik at leverandørene konkurrerer på kvalitet, og ikke på pris.

Skifter maktforholdet

– Dette gir brukerne ikke bare klagerett, men i praksis også bytterett, og skifter maktforholdet i møtet med kommunen, understreker Høie. Bra for brukerne, bra for kommunen.

– Noen vil gjerne ha en pleier som kan snakke polsk eller deler samme livssyn, mens andre vil bare fortsette å få besøk av den hyggelige hjemmesykepleieren de kjenner så godt. Dette har stor egenverdi for alle de som hver dag mottar bistand fra kommunen i form av hjemmepleie eller andre tjenester, fortsetter Høie.

Erfaringer fra andre land og flere norske kommuner viser at pasienter og brukere er fornøyd med å kunne velge leverandører av eksempelvis hjemmesykepleie selv. Den viser også at kommuner får bedre oversikt over tjenester i kommunal egenregi.

-Vi fortsetter nå arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste. Mangfold i tjenestene og valgfrihet for brukerne er helt sentralt i den jobben. Derfor ønsker vi at så mange kommuner som mulig skal ta i bruk fritt brukervalg, avslutter Høie.

Regjeringens forslag har høringsfrist 8. desember.