Nullvisjon for selvmord

Hvert år tar rundt 600 mennesker tatt sitt eget liv i Norge. Det er 600 for mange. På verdensdagen for selvmordsforebygging la regjeringen frem sin nye handlingsplan for forebygging av selvmord.

MER ÅPENTHET: – Det er på tide å bryte taushetsplikten vi har gitt oss selv, sier Bent Høie. På verdensdagen for forebygging av selvmord la han og regjeringen frem en ny handlingsplan for forebygging av selvmord. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Hver eneste gang et menneske tar sitt eget liv, er det en stor tragedie. For ham eller henne som opplevde livet så tungt og mørkt at det framsto som en løsning å forlate det, og for familie og venner som står tilbake i sjokk og sorg. Derfor innfører vi nå nullvisjon for selvmord i Norge. Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord og jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste, sier statsminister Erna Solberg.
Felles ansvar

Selvmord er et folkehelseproblem og et stort samfunnsproblem som rammer veldig mange. Nullvisjonen skal derfor gjelde for hele samfunnet.

– Det viktigste forebyggende arbeidet skjer andre steder enn i helsesektoren. Inkluderende lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og barnehager og skoler der alle barn blir sett og hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra. Nullvisjonen understreker vårt felles ansvar i arbeidet med å forebygge selvmord, sier Helseminister Bent Høie.

Åpenhet kan redde liv

Selvmord og selvmordstanker er fortsatt forbundet med skam, og vanskelig å snakke om for veldig mange.

– Vi har gitt oss selv taushetsplikt om noe av det vondeste i livet. Mange som strever tror de er alene om å streve, men vi kan alle streve med å leve. Så det er på tide å bryte taushetsplikten vi har gitt oss selv, sier Høie.

Det skal gjennomføres folkeopplysningskampanjer om selvmord. Målet er å heve kunnskapen om selvmord og depresjon og få flere til å søke hjelp. Det er særlig et mål å nå menn, som er sterkt overrepresentert når det gjelder selvmord.

Skadelig innhold på nett

Ikke all åpenhet er av det gode. Lukkede nettverk som viser måter å skade seg eller ta livet sitt, er mer tilgjengelig enn mange tror. Denne uken fikk vi høre om videoer som viser selvmord på Tik Tok.
Regjeringen vil styrke kompetansen om skadelig innhold på nett blant dem som jobber med barn og unge. Vi vil også styrke informasjon om selvmordsforebygging og trygg nettbruk hos barn og unge selv og foreldrene deres.

Tidlig hjelp

Vi må hjelpe før problemene vokser seg store. Derfor skal tilgangen til lavterskeltilbud, både fysiske og digitale, styrkes. I dag finnes Rask psykisk helsehjelp i 62 kommuner og bydeler. Regjeringen ønsker å spre tilbudet til langt flere kommuner.

Skolehelsetjenesten skal gjøres mer tilgjengelig digitalt, det samme skal digitale mestringsverktøy.

Handlingsplanens seks mål:

  • Få systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet
  • Trygge kommunikasjon om selvmord på fysiske og digitale arenaer
  • Begrense tilgang til metode for selvmord
  • Sikre god hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko
  • Sørge for umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord
  • Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging.

Planens tiltak vil få bevilgninger over statsbudsjettet som legges frem 7.oktober. Regjeringen ønsker å bruke rundt 20 millioner kroner på tiltakene, som for eksempel folkeopplysning, mer midler til obduksjon, forskning og forebygging. Les mer på regjeringen.no.