Norsk arbeidsliv skal være grønt, smart og nyskapende

– Vi går til valg på mer næringsvennlig politikk og en klimapolitikk som virker, sa statsminister og partileder Erna Solberg under Høyres Landsmøte 2020.

-Høyre skal fortsette å finne virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Vi skal derfor fortsatt være det mest optimistiske partiet

Se talen her

Høyres landsmøte skulle egentlig gjennomføres i mars, men som mye annet måtte det utsettes på grunn av koronapandemien. Av smittevernhensyn er årets landsmøte et endagsmøte, for som statsminister og partileder Erna Solberg sa under sin tale: – Alvoret er ikke over.

– Mange gjør en uvurderlig innsats i kampen mot pandemien. Det gjelder blant annet ansatte i helsetjenesten, i varehandelen, renhold og transport – og i skolen og barnehagen, sa statsministeren. Hun oppfordret alle til å fortsatt holde ut.

Hun fortalte også at mange bedrifter har kjempet, og at mange fortsatt kjemper, med ryggen mot veggen.

– Under krisen har bedrifter vist hvilken kraft og evne til omstilling som finnes i mange norske bedrifter.

Fremover vil vi trenge mer av dette. Norge må omstille seg for å henge med i den teknologiske utviklingen. For å ta vare på velferdssamfunnet og for å ta vare på klimaet på jorden.

Vi skal omstille oss for å ta vare på klimaet

Høyre har allerede gjennomført mye god klimapolitikk. Vi har levert på klimaforliket. Vi har forsterket elbilpolitikken kraftig. Vi har ført en politikk som bidrar til at det bygges nye fabrikker for biodrivstoff. Dessuten har vi sørget for at Enova, som arbeider for Norges omstilling til lavutslippsamfunnet, har blitt en kraftig muskel i arbeidet mot klimaendringene. Vi er innen rekkevidde for å nå klimamålet for 2020-målet.

– Omstillingen til et klimavennlig samfunn og et klimavennlig næringsliv må fortsette. Veien ut av pandemien handler om å skape mer og inkludere flere. Det må skje på en bærekraftig måte, fortsatte Solberg.

– ­Høyre skal være det partiet som mest offensivt satser på utviklingen av ny og lønnsom teknologi i Norge, som kan hevde seg i internasjonal konkurranse, la hun til.

Fremover skal Høyre fortsette klimasatsingen. Det skal vi gjøre ved å stimulere til økte investeringer i vannkraft. Vi skal satse på hydrogen og elektrifisering, og vi skal føre en klimapolitikk som støtter opp under hele verdikjeden.

Det må skapes flere jobber

Fremover skal vi skape mer og inkludere flere. For å klare det må det skapes flere jobber.

– Det er viktig både for arbeidsplasser og for klimaet at norsk næringsliv blir mer konkurransedyktig, sa Solberg.

– Valget 2021 blir et retningsvalg. Om vi skal ha mer næringsvennlig eller mer næringsfiendtlig politikk, la hun til.

Høyre går til valg på mer næringsvennlig politikk og en klimapolitikk som virker. Derfor skal vi fortsatt ha høyt nivå på investeringer i infrastruktur. Vi skal fortsatt satse på kraftig på forskning og utvikling. Det er viktig for å utvikle ny teknologi og for å dra nytte av forskning internasjonalt. Dessuten skal vi fremover fortsette å forbedre skattesystemet for de som vil investere i norske arbeidsplasser.

Høyre er det fremste kunnskapspartiet

Utdanning skaper muligheter for alle. Offentlig finansiert utdanning med høy kvalitet, og med høye ambisjoner for kunnskap, læring og mestring, er en billett til en klassereise og en forutsetning for selvstendighet.

– Ingen har som oss prioritert å gi barn og unge en solid utdannelse. Det er fordi vi vet at det er forutsetningen for at hver enkelt skal kunne utnytte sine evner, oppfylle sine drømmer og ta ansvar for seg og sine, sa Solberg.

Likevel påpekte hun at dette fremover ikke vil være nok. Endringene i arbeidslivet vil komme raskere, og flere vil oppleve at de trenger ny kunnskap for å kunne nå opp i søknadsbunken. Derfor har Høyre et klart mål om at ingen skal gå ut på dato i vårt arbeidsliv.

Statsministeren presenterte en rekke nye initiativer. Blant annet vil vi la fagskolene tilby kortere studietilbud som bedre treffer det arbeidslivet etterspør. Vi vil også trappe opp studiekapasiteten ved universiteter og høyskoler, og fjerne kravet om at du må studere minst 50 prosent for å få støtte i Lånekassen. Høyre vil også lovfeste plikt for fylkeskommunene til å tilby karriereveiledning for alle uansett hvor i landet de bor.

Norge skal ikke lukke seg inne

Det er ingen motsetning mellom internasjonalt samarbeid og god nasjonal beredskap. Pandemien har vist hvor avhengige vi er av internasjonalt samarbeid. Under krisetiden har det likevel kommet stemmer som sier vi i Norge skal trekke oss tilbake og lukke oss inne. Det ville statsministeren advare mot:

Norske arbeidsplasser trenger mer enn noen gang tilgang til internasjonale markeder. EØS-avtalen er verdens beste handelsavtale. Uten den ville færre nordmenn hatt en jobb å gå til. I en kritisk fase i mars bidro EØS-avtalen også til at vi lettere fikk smittevernutstyr inn til landet.

Viruset kan bekjempes hvis kunnskap, respiratorer, smittevernutstyr og etter hvert vaksiner ikke blir stoppet på landegrensene.

Høyre skal fortsette å finne virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Vi skal derfor fortsatt være det mest optimistiske partiet. Fordi vi tror på Norge!