Det største klimaprosjektet i norsk industrihistorie

– Dette er en historisk dag for klima, næringsliv og industri. Dette vil bidra både til viktig innovasjon, arbeidsplasser og globale klimakutt, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Stefan Heggelund.

– Dette prosjektet vil kutte utslipp, og samtidig sikre og skape jobber i industrien, sier Stefan Heggelund. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
I dag kom beslutningen fra regjeringen om at Norge skal satse på karbonfangst og lagring, såkalt CCS. CCS er forkortelsen for karbonfangst og -lagring. Karbonet (CO2) «fanges» som del av energi- eller industriproduksjon. Gassen lagres så på en slik måte at den ikke slipper ut i atmosfæren. Prosjektet har fått navnet «Langskip», inspirert av norsk historie og vikingtiden.

– «Langskip» er en milepæl i industri og klimasatsningen til regjeringen og Høyre. Prosjektet vil kutte utslipp, og samtidig sikre og skape jobber i industrien. Karbonfangst og –lagring er god klimapolitikk. Det bidrar ikke bare til å kutte utslipp hjemme, den bidrar til teknologiutvikling som kan komme hele verden til gode, sier Heggelund.

Karbonfangst og -lagring er nødvendig teknologi for at Europa og verden skal nå temperaturmålene i Parisavtalen. Norge har spesielt gode forutsetninger for å bidra med teknologien. Vi har kompetanse fra 25 års arbeid med fangst og lagring av karbon på norsk kontinentalsokkel, kombinert med muligheten til å lagre store mengder karbon på sokkelen.

Arven fra vikingene

Samlede investeringer for “Langskip” er anslått til å være 17,1 milliarder kroner. Dette inkluderer både Norcem, Fortum Oslo Varme og Northern Lights. Samlet med drift vil prosjektet koste opp mot 25 milliarder over de neste ti årene.

Regjeringen foreslår å realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Den legger også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo, men da må dette prosjektet først skaffe tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. «Langskip» omfatter også støtte til transport- og lagring gjennom, Northen Lights prosjektet. Som innebærer å lagre karbonet ute i Nordsjøen.

– Karbonfangst og lagring høres kanskje ikke så sexy ut, men dette er noe av det viktigste vi kan gjøre for å få utslippene ned og verdiskapingen opp. Vi kaller hele dette prosjektet «Langskip», inspirert av vikingarven i Vestfold, sier Lene Westgaard-Halle, medlem av energi- og miljø fraksjonen, og fortsetter;

– Vikingenes langskip var den ypperste av sin tids skipsteknologi og et resultat av innovasjon og hardt arbeid. Vårt klimalangskip er også resultat av ny teknologi og av samarbeid mellom industri og myndigheter, inspirert av norsk kultur, historie og industri.