Høyre i regjering: 800 kilometer ny vei siden 2013

Høyre i regjering bygger mer, raskere og mer effektiv enn noen sinne. Siden 2013 har vi økt samferdselsbudsjettet med 97 prosent.

Når 2020 er historie, er nær 800 kilometer ny vei åpnet med Høyre i regjering. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Samferdselspolitikken er det aller kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i hele landet. Høyre bygger by og bygd tettere sammen, reduserer avstandene mellom folk og sørger for at varer og tjenester kommer fortere frem.

Nå åpner også siste del av E6 mellom Kolomoen og Moelv i Innlandet. Dette prosjektet er på 43 kilometer, og er dermed den lengste veistrekningen bygget sammenhengende i Norge noen gang. Med det nye E6-krysset i Moelv som åpner 1. desember vil hele dette omfattende prosjektet gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker være fullført.

Åpningen av denne strekningen betyr redusert reisetid, bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet – til glede for alle som ferdes på veien. sier leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H).

Færre døde og skadde i trafikken

Antall drepte i trafikken er redusert fra 187 til 108 i 2019. Antall hardt skadde i trafikken er også redusert.

Vi kan ikke glemme trafikksikkerheten i samferdselsdiskusjonen. Her har regjeringen levert solide resultater. Men vi har fortsatt en vei å gå, ett dødsfall, er ett for mye, sier Orten.

Reduserte reisetider

Reisetiden er redusert kraftig på viktige strekninger, sammenlignet med 2009. Reisetiden på strekningen mellom Oslo og Ålesund er redusert med om lag to timer. Også på strekningene E6 Oslo-Trondheim og E18 Oslo-Kristiansand har reisetiden blitt redusert med nærmere halvannen time.

Det er ganske fantastisk at reisetidene har blitt redusert så mye. Jeg er overbevist om at dette betyr mye for folk, sier Orten. Og legger til:

Reduserte reisetider knytter Norge sammen. Og det er nettopp derfor samferdselspolitikken er et viktig distriktspolitisk virkemiddel. Med reduserte reisetider kan det bli mer attraktivt for folk og næringsliv å etablere seg over hele landet.

Mer vei for pengene

Regjeringen startet selskapet Nye Veier i 2015. Målet var å bygge raskere og billigere. Selskapet har økt nytten og redusert kostnadene i porteføljen med til sammen 59 milliarder kroner.

Etableringen av Nye Veier har vært en suksess. Med forutsigbare økonomiske rammer planlegger og bygger selskapet veier effektivt og rimelig, og blir ofte ferdig med prosjekter før tiden. De viser at nytenkning og innovasjon, med sunn konkurranse er til det beste for fellesskapet, sier Orten.

– Statens Vegvesen sitter på en unik kompetanse i hele landet. I innspillene til Nasjonal Transportplan har de identifisert kostnadsbesparelser på opp mot 135 milliarder kroner i sin portefølje. Jeg er opptatt av at Statens Vegvesen får det samme handlingsrommet som Nye Veier slik at denne besparelsen kan omsettes i nye veiprosjekter, fortsetter Orten.

Vi skal fortsatt bygge mer vei

Flere store prosjekter er under planlegging, og i dag er nesten 200 kilometer ny riksvei under bygging eller straks klart for byggestart.

Høyre jubler alltid for nye veier. Veibygging er bra for klima, næringsliv og distriktene. Derfor er jeg glad for at vi også fremover satser tungt på å bygge mer vei, sier Orten.

Oversikt over pågående prosjekter:

 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum
 • E18 Lysaker – Ramstadsletta
 • E39 Rogfast
 • E39 Svegatjørn – Rådal
 • E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra
 • Rv. 36 Bø – Seljord (utbedring av veien)
 • E16 Bjørum – Skaret
 • E16 Kvamskleiva
 • Rv. 5 Kjøsnesfjorden
 • Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger
 • E6 Helgeland sør
 • E69 Skarvbergtunnelen
 • E39 Mandal øst – Mandal by
 • E39 Kristiansand vest – Mandal øst
 • E6 Kvål – Melhus S
 • E6 Ranheim – Værnes