Regjeringen vil gjøre det enklere for studenter å dra ut i verden

Internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er en forutsetning for å kunne håndtere store globale samfunnsutfordringer. Nå har regjeringen lagt frem en plan for hvordan flere studenter skal få internasjonal erfaring.

UTVEKSLING: Regjeringen har et hårete mål om at halvparten av norske studenter skal til utlandet i løpet av studiet.

– Verden trenger mer, ikke mindre samarbeid. Dagens studenter kommer til å møte et stadig mer internasjonalt arbeidsliv og utfordringer som krever internasjonalt samarbeid. Da må vi legge til rette for at studentene får internasjonal erfaring, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson Marianne Synnes Emblemsvåg.

Høyre vil at flere studenter drar ut av Norge

Regjeringen har lagt frem En verden av muligheter – stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet. Hovedmålet med stortingsmeldingen er at flere norske studenter skal ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet og at vi skal tiltrekke oss flere utenlandsstudenter.

– Andelen norske studenter som drar på utveksling har ligget stabilt på 16 prosent i lang tid. Det går med andre ord ikke bakover, men det går heller ikke fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

På sikt har regjeringen et hårete mål om at halvparten av studentene i Norge skal dra til utlandet i løpet av utdanningen sin.

– For å klare å nå det målet, må vi gjøre det enklere for studenter å ta det valget. Derfor foreslår vi blant annet at universitetene og høyskolene bør lage forhåndsgodkjente emnepakker og gjøre det tydeligere for studentene når det passer å reise ut, legger Asheim til.

Bedre studentmobilitet

Stortingsmeldingen var planlagt å legges frem i mars, men på grunn av koronakrisen ble den flyttet til høstsemesteret.

– Det kan kanskje virke som en selvmotsigelse å legge frem en plan for hvordan flere norske studenter kan reise ut samtidig som vi står midt i en global pandemi. Men vi skal tilbake til hverdagen. Og for studentmobilitet skal vi ikke bare tilbake til normalen, vi skal bli enda bedre, sier Asheim.

For store forskjeller mellom universitetene og høyskolene

Forslagene i stortingsmeldingen skal gjøre det enklere for studenter å ta valget om å reise på utveksling, kombinert med at regjeringen skal gjøre det tydeligere for universitetene og høyskolene at de må jobbe strategisk med dette.

– Flere av universitetene og høyskolene må jobbe enda bedre med det internasjonale. Det handler på den ene siden om å få til flere samarbeidsavtaler med institusjoner i utlandet, og på den andre siden å oppmuntre studentene sine til å reise ut, sier Asheim.

I dag er det for store forskjeller på hvor gode universitetene og høyskolene er på å tilrettelegge for opphold i utlandet. I fjor hadde eksempelvis 60 prosent av studentene ved NHH hatt et utvekslingsopphold i løpet av studiene, mot fire prosent av studentene ved Nord universitetet.

Dette er blant tiltakene regjeringen foreslår:

  • Å vri støtten i Lånekassen slik at vi premierer studenter som velger å dra til prioriterte samarbeidsland
  • At universitetene og høyskolene bør ha forhåndsgodkjente emnepakker slik at studentene ikke trenger å bekymre seg for å bli forsinket i utdanningen sin
  • At universitetene og høyskolene må gjøre det enda tydeligere for studentene når i utdanningen det passer å dra på utveksling
  • Å belønne universitetene og høyskolene også for kortere utvekslingsopphold mellom 1 og 3 måneder
  • Aktiv avmelding på sikt – altså at du heller må melde deg av utveksling enn å melde deg på