Politiets fagforeningstopp overrasket Erna med kake

Ferske tall viser at målet om to politifolk per 1000 innbyggere nås i 2020. Det fikk et feststemt Politiets Fellesforbund til å oppsøke statsministeren med kake.

Erna_Solberg får kake av Sigve Bolstad
Politiets Fellesforbund er fornøyd med at målet om to politifolk per 1000 innbyggere snart er nådd. Sigve Bolstad hadde med seg kake til statsministeren og justisministeren for å feire. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Dette var veldig hyggelig. Det er ikke hver dag vi får bløtkake av fagforeningene, men jeg er enig med Politiets Fellesforbund og Sigve Bolstad i at denne har vi fortjent, sier Erna Solberg med et smil.

Mandag ettermiddag tok han turen til Statsministerens kontor for å overrekke kake til Erna Solberg og justisminister Monica Mæland.

– Tallenes tale er tydelig: I 2013 overtok vi et politi som hadde et enormt etterslep. Vi har år for år prioritert politiet høyere enn det Ap og Senterpartiet gjorde da de styrte, sier Monica Mæland.

Et viktig mål er nådd

– Målet om to politifolk per tusen innbyggere er viktig for å styrke norsk politi, og har vært viktig for Politiets Fellesforbund lenge. Det er gledelig at vi nå når dette målet. Et politi med tilstrekkelig bemanning, moderne utstyr og riktig kompetanse er avgjørende for å lykkes i skape trygghet for befolkningen, bekjempe kriminalitet og sikre hverdagsberedskapen. Å nå målet om to politifolk per tusen innbyggere bidrar til det, sier en begeistret Sigve Bolstad, som leder Politiets Fellesforbund.

Selv om de tre feirer et at et viktig må er nådd med et kakestykke, er de enige om at måloppnåelsen ikke må bli noen hvilepute.

– Samtidig som vi gjennom politireformen har gjort politiet bedre rustet til å håndtere et annerledes og tildels råere kriminalitetsbilde, har vi systematisk prioritert å ansette flere i politiet siden vi overtok regjeringsmakten i 2013. Det har kostet penger, men det har vært viktig for denne regjeringen og for regjeringen som FrP var en del av, konstaterer Erna Solberg.

– Å nå målet om to per tusen innbyggere er viktig for å sikre god hverdagsberedskap, tuftet på forebygging, etterforskning og operative tjenester. Men arbeidet er ikke ferdig med det. Budsjettene i politidistriktene er utrolig stramme, og det vil kunne skape utfordringer med å opprettholde to politifolk per tusen innbyggere framover. Derfor skal vi fortsatt følge utviklingen nøye, presiserer Bolstad.

– Det er store ord om kontorer og nærbyråkrati fra Senterpartiet, og det er nok fordi de vet at de selv ikke har prioritert å ansette nok politifolk. Vi trenger flere politifolk som er på jobb både på gata og på data for å bevare trygghet og tillit i befolkningen, sier Monica Mæland.