Regjeringen med nye kraftfulle koronatiltak

Regjeringen la i dag frem en rekke nye kraftfulle tiltak for
korona-rammede jobber, familier og bedrifter. Blant tiltakene er en ny støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt. Tiltakene koster til sammen 17,7 milliarder kroner.  

Jan Tore Sanner. Foto.
Høyre vil gjøre alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Tiltakene er rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

–Siden mars har regjeringen vært tydelig på at vi skal stille opp. Slik at Norge kommer gjennom denne krisen på best mulig måte. Det gjelder fortsatt. Vi har vist at vi raskt iverksetter nødvendige tiltak. Vi skal trygge arbeidsplasser og bidra til aktivitet der det er mulig, slik at veksten tar seg opp igjen så raskt som mulig, sier finansminister Jan Tore Sanner.

I likhet med resten av Europa, er Norge truffet av en ny smittebølge, og det har igjen vært nødvendig å innføre mer inngripende smitteverntiltak. Det vil være tøft for enkeltmennesker, bedrifter og kommuner.

–Fordi smitteverntiltakene nå er mer inngripende, er det behov for bredere tiltak. Vi vil derfor kompensere mer og flere i en periode. Vi følger nøye med på utviklingen, og regjeringen skal gjøre det som trengs, følger finansministeren opp.

Høyre vil gjøre alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Disse tiltakene er rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

Dette er tiltakene:

 • Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien (7,3 mrd.)
 • En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 – februar 2021 (5 mrd.)
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.
 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021 (1 mrd.)
 • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021 (700 mill.)
 • 1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell (480 mill.)
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer (300 mill.).
 • Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter (250 mill.).
 • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021 (195 mill.)
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene (158 mill.).
 • Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte (120 mill.).

7. oktober 2020 la Regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Finansministeren la da vekt på at det er stor usikkerhet i økonomien vår. Den siste måneden har vi sett en økning i smittespredning, og derfor er det nødvendig at hjelpetiltakene til bedrifter, familier og kommuner også øker. Disse tiltakene kommer som en tilleggsinnstilling til statsbudsjettet og behandles sammen med budsjettet for 2021 i Stortinget.

Les mer hos regjeringen.no