Erna Solberg: – La oss ta et tak mot ensomheten

–Jeg har en oppfordring til det norske folk – i en tid hvor mange sitter alene: La oss ta et tak mot ensomheten. La oss se hverandre, lytte til hverandre og inkludere hverandre. La oss spre litt glede i en tøff tid.

I ukene fremover må vi fortsatt leve med fysisk avstand for å unngå smittespredning. For mange kan det føre til ensomhet. Statsministeren er bekymret for hvordan ensomheten påvirker den enkelte, enten det er studenten som sitter alene på hybelen, bestemor som ikke får besøk, eller mannen som isolerer seg for å unngå smitte.

–Når vi er ensomme, svekkes immunsystemet. Vi blir mer utsatt for sykdom. På samme måte som andre psykiske lidelser, er det fortsatt mye skam forbundet med ensomhet. Det krever mot å si at du er ensom. Og det er vanskelig å være modig når du ikke har det bra, fortsatte statsministeren.

Nærmere vår visjon om å skape pasientens helsetjeneste

Høyres mål er at alle skal være sikret god helsehjelp i Norge – uansett hvem man er, hvor man bor, og hvor stor lommebok man har. Derfor har Høyre i regjering gjennomført en rekke reformer og tiltak som skal gjøre hverdagen bedre for det enkelte mennesket.

Ett eksempel er pakkeforløpet for kreft. Allerede når fastlegen din mistenker kreft, skal du presenteres for hva som skal skje videre. Du skal få en tidsramme, og du skal presenteres for et utprøvd og standardisert behandlingsopplegg som mange før deg har gått gjennom. Med et pakkeforløp skal du være i trygge hender.

–Vi setter alltid pasienten og brukeren i sentrum, ikke systemet. Det er du som skal ha makten over eget liv. Vi kaller det pasientens helsetjeneste. En helsetjeneste der pasienten er sjefen. En helsetjeneste med både klagerett og bytterett. En helsetjeneste som leverer høy kvalitet. Vår visjon er klar: Du skal aldri bli møtt av et stort og upersonlig system, sa statsministeren.

Høyre setter enkeltmennesker først

Helsepolitikken viser at det er store forskjeller på Arbeiderpartiet og Høyre. Fritt behandlingsvalg er ett eksempel. Høyre mener at fritt behandlingsvalg er bra for både pasienten og staten. Når det offentlige bruker ledig privat kapasitet, blir ventetiden kortere for alle, og flere pasienter får raskere behandling. Arbeiderpartiet vil reversere fritt behandlingsvalg.

–Skulle Arbeiderpartiet få tilbake makten, kan vi igjen få en helsetjeneste som er vanskelig å finne frem i. Den er rigid, upersonlig og topptung, og ser ikke den enkelte pasienten, sa Solberg.

Hun la også til:

–Arbeiderpartiet setter systemet først. Høyre setter enkeltmennesker først. Arbeiderpartiet vil gi deg mindre frihet. Høyre vil gi deg mer frihet. Arbeiderpartiet vil reversere. Høyre vil fortsette det gode arbeidet. Derfor betyr det mye hvem som får styre helsepolitikken fremover. Jeg vil at det skal bli oss.

Fortsatt en jobb å gjøre

Høyre har styrt helsepolitikken i syv år, og statsministeren brukte talen på å kaste lys over alt vi har fått til i helsepolitikken på disse årene – fra pakkeforløp for kreft til kortere ventetider. Statsministeren er krystallklar på at Høyre fortsatt har en jobb å gjøre.

–Vi har mer jobb igjen for de unge som sliter. Vi har mer jobb igjen for de ensomme. Vi har mer jobb igjen for de eldre som fortsatt venter på sykehjemsplass. Mer jobb igjen for de pårørende og rusavhengige. Og vi har mer jobb igjen for å utvikle gode pakkeforløp og pasientenes helsetjeneste, avsluttet Solberg.