Det skal innføres fritt skolevalg i hele landet

Høyre og regjeringen ønsker et friere skolevalg for
elever i videregående skole. Det skal derfor nå lages
en ny modell som erstatter nærskoleprinsippet.  

Turid Kristensen. Foto.
– For Høyre er fritt skolevalg en grunnleggende verdi, sier Turid Kristensen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Dette er et viktig gjennomslag for Høyre. Vi har hele tiden stått på elevenes side i denne saken. Muligheten til å velge videregående skole selv, er en grunnleggende frihet man bør ha. Etter 10 år i grunnskolen er det på tide å gi elevene mer makt ved at de selv får være med å bestemme hvilken videregående skole de skal gå på, sier stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson, Turid Kristensen (H). 

En mer rettferdig ordning

Den dag i dag er det ikke fritt skolevalg i alle fylker og mange elever blir derfor tvunget til å gå på nærskolen sin. Med den nye ordningen kan ikke fylkeskommuner lenger ha inntak etter et nærskoleprinsipp, og det vil det bli et friere skolevalg i hele landet. Det betyr at elever i alle fylker i større grad kan velge å søke seg inn på den videregående skolen de selv vil gå på, i stedet for at de må gå på den skolen som ligger nærmest bostedsadressen.  

– Fritt skolevalg er kanskje ikke et perfekt system, men det er det mest rettferdige av mange ikke-perfekte ordninger. Det er i hvert fall ikke rettferdig at det er foreldrenes adresse som skal bestemme hvilken skole en elev skal gå på. Vi ønsker at beslutningene flyttes nærmest mulig dem det gjelder, altså elevene.  Det er ikke fylkespolitikere, men elevene selv som best vet hvilken skole de skal gå på, sier Kristensen.  

Ny modell for et friere skolevalg

I fjor sendte regjeringen to modeller for fritt skolevalg på høring og det kom inn mange innspill til mulige løsninger. Med utgangspunkt i innspillene skal det nå lages en ny modell som gir elevene et friere skolevalg.  

– Samtidig vil man ivareta en desentralisert skolestruktur ettersom det fortsatt vil være mulig for fylkeskommunene å ha egne inntaksområder, forklarer Kristensen. 

Flytte makten fra politikere til elever

Alle inntaksmodeller har fordeler og ulemper, og det gjelder å finne en god balanse mellom lokaldemokrati og valgfrihet for elevene. For Høyre er det viktig å sikre at elever får mulighet til å velge seg bort fra nærmiljøet sitt dersom de ønsker det, og flytte makten fra politikerne i fylkeskommunene til elevene på skolebenken.  

– Det kan være mange grunner til at en elev ønsker å velge en annen skole enn nærskolen. Kanskje drømmer eleven om et utdanningstilbud på en spesifikk skole, eller kanskje ønsker eleven å bryte ut av et miljø vedkommende ikke trives i og heller begynne på en annen skole for å starte om igjen med blanke ark, finne nye venner og få et nytt nettverk. Det burde alle elever få mulighet til, fortsetter Kristensen. 

Vil trolig gjelde fra høsten 2022

Det er Utdanningsdirektoratet som får i oppdrag å lage den nye modellen, og det videre arbeidet skjer i tett dialog med KS og fylkeskommunene.   

– For Høyre er fritt skolevalg en grunnleggende verdi. Vi anser elevenes rettigheter som viktige, og mener at alle elever – uansett hvor de bor – bør kunne få velge skole selv, sier Kristensen.  

Kunnskapsdepartementet tar sikte på at endringene kan gjelde for elever som søker om plass på videregående skole høsten 2022.