Bedre rettssikkerhet i hele landet

Domstolsreformen vil gi gjøre domstolene mer moderne, gi flere dommere og mer aktivitet i distriktsdomstolene. – En seier, sier justispolitisk talsperson, Peter Frølich, som har ledet forhandlingene for Høyre.  

Peter Frølich. Foto.

Høyre, KrF, Venstre og FrP er enige om en domstolsreform. Nyheten ble klar etter at de samme partiene kom til enighet i forhandlingene for Statsbudsjettet 2021. 

En seier for domstoler og rettssikkerheten i Norge

Reformen innebærer færre sorenskrivere (domstolsledere) og større rettskretser, men ingen tinghus legges ned. I tillegg sikres bemanningen ved små domstoler. En viktig del av reformen er at domstolene tilføres ytterligere 40 millioner kroner til flere dommere, samt lyd- og bildeopptak av rettssaker. Totalt styrkes domstolene med nærmere 170 millioner i 2021. 

– Dette er en seier for norske domstoler og for rettssikkerheten i Norge. Reformen er den største moderniseringen av domstolene i nyere tid, sier Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre. 

Forhandlingene mellom partiene har pågått på̊ Stortinget siden oktober. Målet med reformen er styrket rettssikkerhet og kortere saksbehandlingstid. Dommere får større fagmiljø og kan spesialisere seg. Det åpnes også for å flytte rettssaker mellom tinghus, slik at køene av rettsaker går ned. Dette vil kunne bidra til økt aktivitet i mange distriktsdomstoler. 

– I bunn og grunn hadde alle partiene det samme målet: Moderne og effektive domstoler uten nedleggelser og oppsigelser, supplerer Frølich.  

Falske anklager fra Senterpartiet 

I debatten som har ledet frem til reformen, har blant annet Senterpartiet engasjert seg for å skape et uriktig inntrykk av hva reformen faktisk vil innebære for folk i distriktene.  

– Jeg har aldri i min tid på Stortinget sett en tilsvarende desinformasjonskampanje som det som vi ser nå, sa Frølich til flere medier tidligere i høst. 

Han mener Senterpartiet bevisst har forsøkt å villede folket til å tro at flere mister domstolen sin, noe som ikke er tilfellet, påpeker han.  

– La meg være klinkende klar: Ingen domstoler legges ned. Ingen dommere sies opp. Saksbehandlingstiden vil gå ned. Rettsikkerheten vil gå opp. 

– Det er sterke politiske krefter som ønsker å stoppe all endring, og som på autopilot sier nei til alt nytt. Det har vi også sett i debatten om denne reformen. Vi tar ansvar, uansett hvor mye det stormer. Denne reformen er nødvendig, og den vil bedre rettsikkerheten til folk i alle deler av landet, sier Frølich.