Tilbakeviser myter om privat velferd

Velferdstjenesteutvalget leverte denne uken sin NOU om private aktører i velferdsstaten. I motsetning til hva Rødt, SV og Ap har påstått gang på gang, er det ikke utbyttefest og dårlige arbeidsvilkår i privat velferd. – Det bør gå opp et lys for venstresiden, mener Høyre. 

Far og barn på legekontor.
VELFERDSMIKS: Høyre mener at det viktigste ikke er hvem som leverer velferdstjenestene, men at brukerne er fornøyde.

– Dette bør firerbanden Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes merke seg. Særlig fordi mange rødgrønne kommuner har brukt store penger de siste årene på å rekommunalisere private sykehjem og hjemmetjenester som brukerne er svært fornøyd med. Det er trist at ideologi skal trumfe folks mulighet til å velge selv, sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen. 

Hun sier at det viktigste for Høyre er at eldre, foreldre og barn som bruker velferdstjenestene er fornøyd, at kvaliteten er god, og at det offentlige tar regningen – ikke hvem som leverer tjenestene.

– Samtidig er vi opptatt av å stille krav om at private aktører har åpenhet om økonomi og eierskap, god kvalitet og gode arbeidsvilkår. Utredningen kommer med flere interessante tiltak for å sikre større åpenhet enn i dag. I barnehagesektoren er regjeringen allerede i gang med dette arbeidet, og vi har blant annet innført et nasjonalt økonomisk tilsyn, forteller hun. 

Velferdstjenesteutvalget ble satt ned 28. september 2018 etter et vedtak i Stortinget om å kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester. Utvalget har ikke funnet utstrakt “superprofitt” i velferdstjenestesektorene. Utvalget finner heller ikke grunnlag for å si at arbeidsvilkårene til ansatte i privat sektor er dårligere enn i offentlig sektor. I flere tilfeller finner utvalget at private og ideelle innslag er bra for kvalitet og mangfold i tjenestene. 

Har løst velferdsoppgaver i fellesskap i alle år 

 – Norges velferdssamfunn er basert på et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører – en velferdsmiks. I alle år har vi løst viktige samfunnsoppgaver – som nok barnehageplasser, bygging av sykehjemsplasser eller velferdsteknologi i eldreomsorgen – gjennom at små og store bedrifter samarbeider med kommunene og staten. Det sikrer mangfold og valgfrihet til det beste for pasienten. Det er derfor trist at både Ap og Senterpartiet i mange saker har forlatt den pragmatiske linjen, sier Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og medlem av helsekomiteen.  

– Skal vi løse de store oppgavene samfunnet vårt har de neste årene så burde vi diskutere hvilke vilkår som må være på plass for et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører, og ikke stemple private aktører som «profitører». Vi bør diskutere hva som gir best tjenester, mest nytenkning og velferd for folk. Ikke om vi skal gå tilbake til et kommunalt monopol, sektor etter sektor, avslutter Stensland.