Statsministerens nyttårstale 2021: – Snart kommer vår dag

Erna Solbergs åttende nyttårstale handlet om alle som hver eneste dag bidrar til at vi tar Norge ut av koronakrisen.

Portrettfoto av Erna Solberg som smiler
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

I starten av 2020 kom koronaviruset. Helt på tampen av året ble vi vitne til hvilke ødeleggelser naturkreftene kan gjøre. Fredag 1. januar 2021 kom også den fryktede beskjeden om at kvikkleireskredet på Gjerdrum på Romerike har kostet liv.

– Våre tanker går til alle som er berørt av denne katastrofen. Og vår takknemlighet går til redningsmannskapene som har gjort et formidabelt arbeid, sier statsministeren.

For selv om 2020 ble et skikkelig uår, vil folks innsats være noe vi for alltid kan se tilbake på med stolthet.

– Nordmenn flest har stilt opp på den store dugnaden. Folk har satt sine interesser og drømmer på vent for å beskytte eldre og risikogruppene. Det har spart liv. Jeg er dypt takknemlig, stolt og rørt, over måten det norske folk har håndtert den største utfordringen for vårt samfunn siden andre verdenskrig. Vi stilte opp for hverandre da det gjaldt som mest.

Statsministeren brukte også talen til å oppfordre alle til å ta ekstra ansvar for de rundt oss som kjente på ensomhet før pandemien, og nå har fått det verre.

– Jeg har én oppfordring til dere i kveld: Se dere rundt. Er det noen du tror sitter ensomme, så ta en telefon. Slå av en prat. Hør hvordan det går. Det koster så lite, men betyr så mye.

Statsminister Erna Solberg, nyttårstalen 2021

Grenseløse kriser krever grenseløst samarbeid

De siste årene har vi sett eksempler på statsledere som tar til orde for at sitt land kan være seg selv nok. Også i Norge har vi stemmer og partier som vil ha mer alenegang.

Pandemien har understreket at ingen land kan løse de største utfordringene alene. For Norge har EØS-avtalen blant annet vært viktig for å sikre oss tilgang til vaksiner. Særlig hjelp har vi fått fra vårt gode naboland Sverige. I 2020 lærte vi at verdens land får til mye mer sammen enn hver for oss, noe Erna tydelig adresserer i nyttårstalen:

– Blir du syk, kan du få pustehjelp av en respirator fra Sveits. Medisinene du trenger, kan være laget i Italia eller India. En av vaksinene vi skal bruke er utviklet i USA og Tyskland. Og den er testet ut av over 40 tusen frivillige fra seks land i fem forskjellige verdensdeler for at den skal være trygg for deg.

– Vi kan få til mye i Norge. Men det er bare litt over 5 millioner av oss. Vi kommer aldri til å kunne dekke alle våre behov for trygghet alene. Vi kommer alltid til å ha det mye bedre og tryggere her i landet, om vi også kan dra nytte av de fremskritt som nesten åtte milliarder mennesker utenfor Norge bidrar med, sier statsministeren.

Skape mer og inkludere flere

Koronakrisen er ikke bare en helsekrise. Mange opplever at jobben deres har blitt tøffere nå. Men de som kanskje har det aller tøffest, er de som ikke lenger har noen jobb å gå til.

– Det har det vært tungt å se hvordan koronaviruset har rammet mange bedrifter. Særlig innen reiseliv, uteliv, kultur og underholdning, og transport. Frem til ting er mer normalt skal vi støtte opp om de bedriftene som sliter. Staten kan ikke ta over all risiko, men vi skal ha gode ordninger slik at vi kan redde mange av de levedyktige bedriftene. Jeg vil også oppfordre alle som kan, til å støtte opp om sine lokale bedrifter i denne tiden, sier Erna Solberg.

Mange mennesker i Norge har mye mer å gi. Men de får ikke sjansen. Det kan skyldes et uvanlig navn, hull i CV-en eller en funksjonsnedsettelse. Fremover vil regjeringen gjøre enda mer for å ta tak i dette.

– Arbeid gir inntekt som sørger for mat på bordet og tak over hodet, men arbeid er også mer enn inntekt. Arbeid er fellesskap, mestring og opplevelsen av å være til nytte for andre. Mitt håp er at vårt samfunn etter pandemien blir enda flinkere til å se alle og til å inkludere enda flere, fortsetter statsministeren.

Flere av våre største utfordringer før pandemien vil være der også etter pandemien. Erna Solberg er brennende opptatt av at Norge trenger flere arbeidsplasser, og nevner i talen flere bedrifter som satser. Noen av de har hun selv besøkt i 2020, som strømselskapet Tibber i Førde.

– Fremtidens arbeidsliv må være smart og nyskapende. Men også grønt. Fremover vil vi særlig jobbe med hydrogen som energibærer. Det vil også bidra til utviklingen av grønn skipsfart, slik kan også klimapolitikken skape nye arbeidsplasser.

– Vi har satt oss ambisiøse klimamål for å unngå farlige klimaendringer. De nærmeste dagene vil regjeringen legge frem den første klimaplanen som viser hvordan vi skal nå målene om reduserte utslipp i ikke kvotepliktig sektor gjennom reduserte utslipp av klimagasser i Norge, sier hun.

Takknemlig

Det aller viktigste for Erna å bruke talen på den første dagen i 2021 til, er å rette en enorm takk til alle som har stått på i det spesielle året vi akkurat forlot. Hun trekker frem ildsjelene i Norge: Alle som rekker ut en hånd til de som er ensomme, ansatte i skoler og barnehager, som gjør at barn og unge får den beste starten i livet, ansatte innen transport, renhold og varehandel, ansatte i staten, kommunene og fylkene. Innsatsen deres har vært avgjørende for å holde hjulene i samfunnet i gang.

– Ansatte på sykehusene og i eldreomsorgen står i en særstilling. Deres innsats har betydd mye for pasientene de har behandlet og gitt oss alle trygghet og stolthet.

– Helt til sist vil jeg igjen rette en stor takk til alle dere som følger råd og regler for smittevern. Det er ikke gøy. Jeg vet det. Men det virker når vi gjør det sammen. Og vi må holde ut litt til. For det var slik vi klarte 2020.

Sammen. Og det er slik vi skal klare starten på 2021 også, sier statsministeren før hun avslutter med disse fire ordene:

Snart kommer vår dag.