– Det er ikke jødenes ansvar å bekjempe antisemittisme

Jøder i Norge opplever fortsatt fiendtlige holdninger og handlinger. Regjeringen forsterker derfor innsatsen mot antisemittisme – med tolv forsterkede tiltak.

Linda Helleland
Vi har et felles ansvar. Vi ser en verden i endring og kunnskap er vårt fremste middel i kampen mot hat og mistro

– Det er fullstendig uakseptabelt at jøder i Norge opplever å bli trakassert. Vi forsterker derfor nå innsatsen mot antisemittisme, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Høyres mål er et samfunn hvor ingen møter fordommer og hat, basert på deres bakgrunn og tro.

Regjeringen har derfor presentert tolv forsterkede tiltak som en fornyet innsats mot antisemittisme i Handlingsplanen 2021-2023 

Den videreførte innsatsen mot antisemittisme bygger videre på Handlingsplanen mot antisemittisme som regjeringen la fram i 2016. Mange av de samme tiltakene videreføres fram til 2023 – men det er også noen helt nye tiltak. 

Handlingsplanen gir et godt grunnlag for en systematisk og bred innsats mot antisemittisme. Flere ulike departementer er involvert i arbeidet – og innsatsen starter allerede i grunnskolen.

– Det er ikke minoritetenes ansvar å bekjempe fordommer, og det er ikke jødenes ansvar å bekjempe antisemittisme. Vi har et felles ansvar. Vi ser en verden i endring og kunnskap er vårt fremste middel i kampen mot hat og mistro, fortsetter Helleland.

Regjeringen viderefører støtten til ‘Det Mosaiske Trossamfunds’ informasjonstiltak, inkludert Jødiske veivisere. Å lære om tankegodset og handlingene som ligger til grunn for holocaust og andre folkemord er også viktig for å motvirke antisemittisme. Det samme er opplæring i kritisk tenking og kildekritikk når vi ser at konspirasjonsteorier brer om seg. 

– Selv om befolkningen generelt blir mer tolerante overfor både jøder og andre minoriteter, ser vi i enkelte miljøer der flere uttrykker seg mer hatefullt enn tidligere. Vi vil derfor overvåke antisemittisme på internett og i sosiale medier, avslutter Helleland.

Her er tiltakene:

 1. Videreutvikle skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra)
 2. Tilskudd til skoleturer for ungdom
 3. Tilskudd til kurs for lærere
 4. Videreføre støtten til Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak, inkludert Jødiske veivisere
 5. Opprettholde støtten til de jødiske museene i Oslo og Trondheim og til Jødisk kulturfestival i Trondheim
 6. Etablere et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet som skal være til støtte for alle politidistrikter
 7. Gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år
 8. Følge med på antisemittisme på internett
 9. Sluttføre forskningsprogrammet om antisemittisme og jødisk liv i Norge i dag
 10. Sluttføre doktorgrads-/postdoktorstillinger til forskning om forebygging av gruppefiendtlige fordommer i skolen
 11. Fortsette Norges internasjonale engasjement mot antisemittisme og for å ivareta jødisk kulturarv i Europa
 12. Evaluere den samlede innsatsen mot antisemittisme