Oppfordring fra Høyre: Lærere, søk videreutdanning!

Stadig flere lærere tar etter- og videreutdanning, men fremdeles mangler titusenvis av lærere faglig fordypning. Det er viktig for Høyre å gjøre noe med.

Voksen student på et universitetsbibliotek
– Det viktigste for å få en skole hvor elevene mestrer og lærer mer, er lærere med solid faglig kompetanse. Derfor er kompetansekravene så viktige for Høyre

– Norske skoler er fulle av dyktige lærere med solid og faglig kompetanse, men det er fremdeles en del av lærerne som mangler fordypning i fagene de underviser i, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.

Høyre i regjering har innført kompetansekrav for lærere i norsk, matematikk og engelsk for å sikre at flere lærere er faglig oppdaterte. Siden 2015 er det 12 000 færre lærere som mangler fordypning i disse fagene.

–  Det viser at utviklingen går rett vei, og det gir elevene et bedre opplæringstilbud i de mange klasserom over hele landet, sier Gudmundsen.

Titusenvis av lærere må ta videreutdanning

Fra 1. august 2025 må alle barneskolelærere som skal undervise i engelsk, matematikk og norsk ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. På ungdomsskolen må lærerne ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

– Det viktigste for å få en skole hvor elevene mestrer og lærer mer, er lærere med solid faglig kompetanse. Derfor er kompetansekravene så viktige for Høyre, sier Gudmundsen.

Nye tall viser at det fortsatt er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i: 7350 matematikklærere, 8000 engelsklærere og 5900 norsklærere mangler tilstrekkelig faglig fordypning.

Kommunene bør ha klare planer

Det er skolene og kommunene selv som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene.

– Kommunene må prioritere videreutdanning, og de bør ha klare planer for hvordan de skal sikre at lærerne i deres kommune får nok fordypning før de nye kravene trer i kraft, sier Gudmundsen.

Når kravene trer i kraft i 2025, vil lærerne ha hatt ti år på seg til å ta videreutdanning.

Blir bedre lærere

Siden Høyre kom i regjering, har rundt 40 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag.

–Lærere som har tatt videreutdanning sier de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer. Det er nettopp hensynet til elevenes læring som gjør at kompetansekravene er så viktige. Gode lærere er avgjørende for en god skole. Vi trenger derfor flere motiverte og dyktige lærere som kan sørge for at elever opplever mestring og trivsel på skolen, avslutter Gudmundsen.

Startskuddet for å søke videreutdanning gikk 1. februar, og lærerne har frem til 1. mars på å søke.

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (Utdanningsdirektoratet) – På nasjonalt nivå er det tatt med to tall – for alle grunnskoler, og for de kommunale skolene alene. På fylkes- og regionsnivå er det bare kommunale grunnskoler som er inkludert.
En og samme lærer kan mangle fordypning i ett eller flere fag de underviser i.