Enige om pensjon fra første krone

Høyre, FrP, Venstre og KrF er enige om å innføre pensjon fra første krone fra 2023.

Heidi Nordby Lunde
– Pensjon fra første krone vil være særlig positivt for unge, studenter, kvinner og andre med små stillinger, sier Høyres Heidi Nordby Lunde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Dette er gode nyheter for alle unge og de som har korte og midlertidige deltidsjobber. Rundt én million arbeidstakere har ikke rett på pensjon fra første krone. Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og dette bidrar til det, sier Heidi Nordby Lunde, arbeids- og sosialpolitisk talsperson i Høyre.

Bedrifter i privat sektor er pålagt å spare minst to prosent av lønnen til de ansatte i tjenestepensjon. Kravet gjelder for all lønn mellom 1 G og 12 G. Alle under 20 år eller som jobber under 20 % stilling er unntatt kravet. Mange bedrifter har kun valgt å betale tjenestepensjon på lønnen som overstiger 1 G, altså på inntekter på litt over 100.000 kroner og unnlater samtidig å betale tjenestepensjon til de under 20 år eller som jobber deltid under 20 %. Totalt er over en million arbeidstakere berørt av forslaget.

– Pensjon fra første krone vil være særlig positivt for unge, studenter, kvinner og andre med små stillinger. Spesielt innenfor bransjene reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil mange nå få økt sin pensjonsopptjening. Det er rimelig og rettferdig, fortsetter Lunde.

Alle i offentlige sektor har pensjon fra første krone allerede gjennom endringene regjeringen og stortingsflertallet vedtok i tjenestepensjonsloven i 2018.

Regjeringen skal vurdere kompensasjon til bedriftene

Innføringen av forslaget vil ta noe tid. Næringslivet har vært gjennom et vanskelig år på grunn av pandemien og de trenger tid for å tilpasse seg de økte kostnadene som forslaget medfører. Pensjon fra første krone innføres derfor fra 2023. Regjeringen får også i oppgave å utrede kompensasjon til bedriftene i en overgangsperiode.

– Vi har bedt regjeringen vurdere hvordan merkostnaden for arbeidsgivere ved å innføre pensjon fra første krone kan skje. En mulighet er for eksempel gjennom midlertidig skatte- eller avgiftslettelse og en reduksjon i arbeidsgiveravgiften for en periode, sier Lunde.

En lang rekke pensjonsgrep for arbeidstakerne

Høyre i regjering har tidligere gjort en rekke pensjonsgrep for å bedre arbeidstakernes pensjon og for at det skal lønne seg å jobbe. I 2018 sørget regjeringen sammen med partene i arbeidslivet for en avtale om tjenestepensjon i offentlig sektor i 2018. Dette ga pensjon fra første krone for alle offentlige ansatte.

I 2019 fremmet regjeringen forslag om fjerning av ettårsregelen og innføring av egen pensjonskonto. Endringene ble vedtatt av Stortinget. Endringene gjaldt fra 1. januar 2021.

Ettårsregelen gikk ut på at opptjent tjenestepensjon fra private arbeidsgivere gikk tilbake til arbeidsgiver dersom ansettelsen varte i mindre enn ett år. Arbeidstakerne tapte flere hundre millioner kroner i året på dette regelverket.

Innføringen av en egen pensjonskonto medførte at man selv slipper å holde oversikt over pensjonskapitalbevis og fripoliser. Alle pensjonsbevis samles nå hos tjenestepensjonsleverandøren til arbeidsgiver. Det sparer arbeidstakerne for store forvaltningskostnader og mye administrasjon. I tillegg sikrer det enklere og mer enhetlig forvaltning og oversikt over hver pensjonen til hver enkelt.