Gode fremtidsutsikter for Norge

Norge kommer til å endre seg mye i årene som kommer. Her er noen av utfordringene vi står overfor.

Finansminister Jan Tore Sanner.
Perspektivmeldingen handler om hvilket samfunn våre barn skal vokse opp i og overta, sier finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Heldigvis har vi kanskje verdens beste utgangspunkt for å håndtere morgendagens utfordringer. Vi har tillit til hverandre, små forskjeller og store muligheter til å skape gode liv. 

Finansdepartementet legger hvert 4. år frem perspektivmeldingen. Den trekker opp de lange økonomiske linjene for landet, og er et viktig verktøy når politiske avgjørelser for fremtiden blir tatt. 

– Perspektivmeldingen betyr mye for meg. Den handler om hvilket samfunn våre barn skal vokse opp i og overta, og om de utfordringene vi som samfunn står overfor de neste 10 til 40 årene, sier finansminister Jan Tore Sanner. 

Med pandemien som bakteppe  

Det kan være krevende å se 40 år frem i tid mens vi står midt i den verste krisen i nyere tid. Samtidig henger utfordringene tett sammen.
Regjeringens strategi for veien ut av koronakrisen – skape mer og inkludere flere – er også det som skal til for å løse de langsiktige utfordringene Norge står overfor. 

– Vi skal bygge på det vi har gjort i 7 år. Vi må investere i utdanning og kompetanse, få flere i jobb og vi må gjennomføre det grønne skiftet, sier Sanner. 

Befolkningen endrer seg 

Det er fantastisk at stadig flere lever lengre og bedre liv.  Men det betyr også at mens det i dag står fire personer i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist, er det i 2060 kun to. Færre hender må altså ta vare på flere eldre. Samtidig øker også utgiftene til både pensjon og helse- og omsorgstjenester. 

– Det er ikke oljeformuen som er vår største formue, men folk som går på jobb. Derfor må vi skape vekst i privat sektor, inkludere flere i arbeidslivet, satse på utdanning og kompetanse for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn fortsetter Sanner. 

Vil ha solid Høyre-politikk 

For å få flere i arbeid er tidlig innsats, bedre gjennomføring av videregående og kompetanseløft viktig. 

Flere må stå lengre i jobb og flere må bli inkludert i arbeidslivet. Med flere i arbeid øker vi skatteinntektene og sparer trygdeutgifter på samme tid. 
 
– God integrering er også viktig. Vi må løfte innvandrere ut av fattigdom og inn i arbeid. Da vil også skatteinntektene øke, sier Sanner.

Hva er Perspektivmeldingen?

  • Perspektivmeldingen handler om hvilke utfordringer Norge har frem mot 2060, og regjeringens strategier for å løse dem.
  • Meldingen legges frem hvert fjerde år, og ble sist lagt frem våren 2017.