Erna Solberg 60 år

Her kan du lese om Høyres oppmerksomhet til partileder Erna Solberg i forbindelse med hennes 60- årsdag.

Portrettfoto av Erna Solberg som smiler
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Onsdag 24. februar fyller Erna Solberg 60 år. I den anledning skal Høyre gi vår kjære partileder en oppmerksomhet også flere kan bidra til – det være seg organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner som måtte ønske det. Er vi flere som gir, vil det gi muligheter for flere.

Kontonummer: 1503.52.12660. Merk innbetalingen med «Oppmerksomhet til Ernas 60-årsdag».

Høyres oppmerksomhet til Erna

En av Ernas store hjertesaker er at flere unge kommer i jobb og klarer å stå i jobb. Hun er spesielt opptatt av unge med et utfordrende utgangspunkt eller unge som har falt fra. Erna har også et viktig engasjement for bærekraftsmålene

Høyre ønsker at partiets oppmerksomhet til Erna i forbindelse med 60-årsdagen, heller enn en materiell gave, skal være en oppmerksomhet til noe av det hun brenner mest for. Vi har derfor gått i dialog med de ansvarlige for de tre store og historiske skoleskipene i Norge.

Skoleskipene gir unge som står utenfor skole eller arbeid en ny start til sjøs. Målet er å gi ungdommene tillit til og troen på seg selv, og mot til å ta en aktiv beslutning om hva de skal gjøre videre. Seilasene vil gi dem unike inntrykk og enestående erfaringer, mestringsopplevelser i uvanlige rammer og nye venner. Ungdommene vil oppleve at de er viktige deler av laget ombord og at deres innsats betyr noe.  

I anledning Ernas 60-årsdag vil Høyre gi et bidrag som sikrer at minst 20 norske ungdommer, som står utenfor skole eller arbeid, får plass på ulike tokt – fordelt på de tre skoleskipene. Røde Kors har sagt seg villig til å hjelpe oss med å formidle tilbudet og rekruttere ungdommene.

De tre skoleskipene har lang erfaring med å seile med ungdom og unge voksne. Sammen har vi skissert et opplegg hvor hver ungdom skal oppleve mestring og personlig utvikling som del av mannskapet om bord. Oppleggene for den enkelte deltager vil variere i tråd med skipenes eksisterende konsepter:

Fullriggeren Christian Radich (Oslo)

En gruppe ungdommer får plass på livsmestringsprogrammet Windjammer: Voyage 7 (26.3-23.4 Oslo-Nodkapp-Tromsø) eller Voyage 8 (26.4-27.5 Tromsø-Nordkapp-Oslo). Programmet er et seksukers kurs, hvorav fire uker er på tokt og onboarding og offboarding er en del av programmet. Se video her. Les mer om Radich.

Barken Statsraad Lehmkuhl (Bergen)

En gruppe ungdommer får plass på utvalgte 14-dagers seilaser i jordomseilingen One Ocean Expedition i 2021/2022. One Ocean Expedition er en del av FNs tiår for havforskning. I løpet av 19 måneder skal Lehmkuhl seile 55 000 nautiske mil og besøke 36 havner over hele verden. Målet er å bygge og dele ny kunnskap om havet og dets viktige rolle for en bærekraftig utvikling. Se video her. Les mer om Lehmkuhl.

Fullriggeren Sørlandet (Kristiansand)

Hvert skoleår seiler Sørlandet verden rundt med et internasjonalt utvekslingsprogram for elever i den videregående skolen. I sommerukene arrangerer de kommersielle tokter hvor en gruppe ungdommer i 14 dager vil delta i besetningens oppgaver og oppleve mangfoldet til sjøs. De vil oppleve såkalt «communal living» og få en enestående mulighet til å utvikle sosiale egenskaper. Les mer om toktene. Les mer om Sørlandet

Felles for alle skipene/toktene

Røde Kors vil bistå oss i formidlingen til og rekruttering av ungdommene. Det skal være ungdommer fra hele landet, i alderen 16-25 år. Høyre vil dekke 30.000 kr. per ungdom per seilas (skoleskipenes støttespillere finansierer resten).

Eksterne bidrag

Selve bursdagen til Erna er 24. februar. Seilasene som ungdommene skal være med på, strekker seg over tidsrommet 2021-2022. Det vil være mulig å gi bidrag til dette opplegget frem til og med mai 2021.

Dersom organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner ønsker å gi en oppmerksomhet til Erna i forbindelse med hennes bursdag, er de hjertelig velkommen til å være med på Høyres oppmerksomhet. Dersom vi får eksterne givere i tillegg til vårt eget partibidrag, øker vi antall plasser tilsvarende. 

Kontonummer: 1503.52.12660. Merk innbetalingen med «Oppmerksomhet til Ernas 60-årsdag ».

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Sigrun Strømsøyen Gudevang, organisasjonssjef og assisterende generalsekretær i Høyre.

Er du journalist og har spørsmål om dette? Ta kontakt med Cato Husabø Fossen, pressesjef i Høyre. E-post: chuf@stortinget.no eller telefon 94373293.