Lønnsstøtteordningen: flere permitterte tilbake på jobb

Ordningen er laget for de bedriftene som har vært hardt rammet lenge, og har måttet permittere sine ansatte. De som har stort omsetningsfall og vil trenge tid på å få opp aktiviteten.

Jan Tore Sanner
– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Med lønnstøtteordningen kan selskaper, for eksempel innen reiseliv og kultur, ta tilbake permitterte som kan jobbe med forberedelser og markedsføring, selv om inntektene ikke er der ennå. På den måten vil de raskere kunne stå klare til å levere tjenestene sine den dagen kundene er tilbake.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb. I tillegg vil denne ordningen gjøre det lettere å hente tilbake folk som kan jobbe med å forberede bedriften på den dagen aktiviteten tar seg opp igjen. For noen kan det også være en god mulighet til å gi ansatte kompetansepåfyll, særlig i bransjer der pandemien vil sette varige spor, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Større behov enn på lenge

Det er ikke noe nytt at Høyre i regjering prioriterer utdanning og kompetanse, men i den situasjonen vi står i er det helt åpenbart at behovet er større enn på lenge. Å styrke kompetansen hos ansatte er viktig for ny vekst i mange bedrifter, spesielt der markeder er varig endret. Regjeringen foreslår derfor å gi 100 millioner kroner til ordningen for bedriftsintern opplæring.

– Tidligere kriser har lært oss at utdanning og kompetansebygging er viktig for å hindre at folk blir stående varig utenfor arbeidslivet. Vi må sørge for at de som er ledige i dag, får den kompetansen som næringslivet etterspør i morgen, avslutter Sanner.

Skape mer og inkludere flere

Regjeringen har lagt opp til at ordningen skal ha virkning allerede fra mandag 15.mars. Nå skal saken behandles Stortinget.

– Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Vi må legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb. Det vil lønnstøtteordningen bidra til. Det er viktig at vi legger til rette for aktivitet, nyskaping og omstilling, og at vi også ser fremover mot de mer langsiktige utfordringene vi går i møte.  Jo lenger krisen varer, jo viktigere blir dette, sier lederen av Stortingets finanskomite, Mudassar Kapur

Dette foreslår Regjeringen

  • Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
  • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020. Det bidrar til å sikre at ordningen treffer de som har vært rammet lenge, og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag. 
  • Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
  • For frivillige, ideelle er støttebeløpet 15 000 kroner per måned. For læringer som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner per måned. 
  • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni. Det tilsvarer full støtte til 250 personer per måned, som er EUs øvre grense for antallet ansatte i små og mellomstore bedrifter.
  • For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt, og ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.
  • Ansatte kan tas delvis tilbake.
  • Skatteetaten skal forvalte ordningen.
  • Ordningen skal være søknadsbasert og i stor grad automatisert.
  • Full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte, hvor mange ansatte de får støtte for og hvilket omsetningsfall de har. Dette er viktig for å motvirke misbruk av ordningen.