Høyre med nytt forslag til partiprogram

Ny politikk for flere jobber, kortere helsekø og en bedre skole for barna våre.

Gutt med skolesekk

Tirsdag 9. mars lanserer Linda Hofstad Helleland, Høyres programkomitéleder, andreutkast til nytt partiprogram for Høyre.

– Dette er et partiprogram som setter jobbskaping og inkludering først, sier Helleland. 

Høyre skal vinne valget i september, slår Linda Hofstad Helleland fast.  

Utfordringene vi stod overfor før korona er ikke borte, de er forsterket. Vår viktigste oppgave er å sørge for at velferdssamfunnet består når oljeinntektene avtar og vi blir flere eldre. Da må det bli enklere å starte egne bedrifter og investere i arbeidsplasser. Å skape mer og inkludere flere blir vårt viktigste prosjekt de neste fire årene, fortsetter programkomitélederen.

Det må skapes flere jobber, i flere bransjer, over hele landet, sier Helleland. Derfor kommer vi med flere nye forslag, som en gründerpermisjon, et forenklingspanel for næringslivet og flere tiltak for å hjelpe flere i arbeid, som for eksempel utdanningsstillinger.

Linda Helleland. Foto.
Linda Hofstad Helleland, leder av Høyres programkomité. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Utfordringer fremover

Fra da Høyre gikk inn i regjering og frem til korona-krisen har vi sørget vi for at pasientene stod to uker kortere i helsekø. På grunn av pandemien har mange behandlinger blitt utsatt, og ventetiden har økt igjen. Dette betyr at flere pasienter har fått forsinket behandlingen sin, og må leve lenger med usikkerheten det fører med seg.  

For mange oppleves dette som å sette livet på vent. Vi må få ned helsekøene og redusere ventetidene. Møtet med Helse-Norge kan også være komplisert og overveldende for mange. Pasientene opplever for lite forutsigbarhet, for lite valgfrihet og for lite tilpasning i sin situasjon og sine behov. Høyre vil sikre at alle har en reell valgfrihet og møtes med kompetanse og kvalitet, sier Helleland. 

Skoleparti

Dette er også et partiprogram som befester Høyres posisjon som skolepartiet, sier nestleder i programkomiteen, Henrik Asheim. Høyre skal jobbe for en skole som utjevner forskjeller, ikke forsterker dem. 

portrettfoto av henrik asheim
Henrik Asheim, nestleder i Høyres programkomité. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Vi fortsetter satsingen på kunnskapsskolen, og på det som vi vet funker: Tidlig innsats og etter- og videreutdanning av lærere. Samtidig lanserer vi også en helt ny storsatsing, nemlig en ungdomsskolereform, avslutter Asheim.  

For detaljer utover dette anbefaler vi å lese hele partiprogrammet.

Last ned Høyres andreutkast til partiprogram her:

Spørsmål om programmet?

Slik blir veien videre: 

21. april

Fristen for fylkene til å komme med endringsforslag er 21. april.  

13-16.mai

Programmet blir endelig vedtatt på Høyres landsmøte 13.-16. mai