Webinar: De konservative partiers fremtid

Her kan du følge webinaret.

konservativ
  • kl. 19:00.

Dato: 18. mars

Se direkte her:

Høyres internasjonale utvalg inviterer til webinar

Frem til i dag har de konservative partiene vært politisk førende i de fleste vestlige demokratier. Både i Storbritannia, USA og innen EU har høyrestyrte partier dominert i innenrikspolitikken og ledet an i internasjonale relasjoner.

I dag er våre konservative søsterpartier omgitt av nye utfordringer som krever nye svar. Disse består av bl.a. klimaforandringer, et stadig mer dominerende Kina og ikke minst den verdensomspennedene pandemien med sine økonomiske og sosiale konsekvenser.

Populistiske tendenser og minkende tiltro til myndighetene er et økende problem. Yngre velgere trekkes mot fløypartier. Identitetspolitikken sår tvil om liberale prinsipper vi lenge har tatt for gitt. Europa må forberede seg på en tid etter pandemien og uten Angela Merkel i førersetet.

I Storbritannia forsøker det konservative partiet å finne en ny global rolle for landet etter brexit. Republikanerne i USA har ennå ikke bestemt seg for om Donald Trump fortsatt skal være partiets leder. I de nordiske landene ser man seg om etter muligheter for nye politiske allianser. Alt dette skjer i den mest usikre geopolitiske situasjonen på flere tiår.

Spørsmålet er: hvilken retning skal de konservative partiene velge?

På dette webinaret vil Høyres internasjonale utvalg se nærmere på disse spørsmålene sammen med utvalgte gjester fra våre søsterpartier og andre kommentatorer.

Agenda:

Ordstyrer: Bård Ludvig Thorheim, leder av Høyres internasjonale utvalg og Høyres førstekandidat for Nordland.


Innledninger fra våre søsterpartier: (Engelsk)

  • Dusty Johnson (Rep., Sør-Dakota, Kongressen i USA)
  • Christian Kattner (Generalsek. IDU og int. sek. CSU, Tyskland)
  • Brendan Clarke-Smith (Con., Underhuset, Storbritannia)
  • Hans Wallmark (Mod. Riksdagen, Sverige)

Samtale: (Engelsk)

  • Jonathan Roth (leder for Democrats Abroad Norway) i samtale med Bård Ludvig Thorheim, om “behovet for en pålitelig opposisjon”

Oppsummerende diskusjon (Norsk)

  • Asle Toje (nestformann i Nobelkomiteen og utenrikskommentator)
  • Janne Haaland Matlary (professor i internasjonal politikk ved UiO)