Her er lærertallene Ap ikke vil at du skal se

Høyre kommer alltid til å prioritere kunnskap og mestring for elevene våre i skolen.

Mathilde Tybring-Gjedde smiler
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Da Høyre tok over regjeringskontorene gikk for mange barn ut av 10. klasse uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

I videregående skole var det høyt fravær og frafall. Mange lærere underviste i fag som de ikke har faglig fordypning i. Høyre vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring.

Derfor har vår viktigste kampsak siden 2013 vært å gjennomføre et stort lærerløft. Vi er ikke i mål, men det går i riktig retning. 

Når Arbeiderpartiet kritiserer oss for manglende lærersatsing, faller det på sin egen urimelighet.

Her er tallene Jonas Gahr Støre ikke vil at folk skal se:
  • Siden 2013 har vi fått om lag 4500 flere kvalifiserte lærere i klasserommene. Antall elever per lærer er det laveste på 12 år. Antall kvalifiserte lærere øker år for år.
  • 47 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning siden 2014. Elevene våre møter nå langt flere norsk-, matte- og engelsklærere med fordypning i norsk, matte og engelsk.
  • Andelen ukvalifiserte lærere har gått ned to år på rad, til tross for innføringen av lærernormen og til tross for at tre ganger så mange lærere har fått videreutdanning. Norske elever møter langt flere kvalifiserte lærere i norske klasserom i år enn i 2013.
  • Til tross for innføring av strengere karakterkrav i matte for å komme inn på lærerutdanningen, har det aldri vært flere kvalifiserte søkere. Det er flere studenter som møter til studiestart. Det er færre studenter som faller fra etter første studieår. Det er 625 flere som fullførte lærerutdanningen i 2020 enn i 2013. Av de som startet i 2016, det første kullet med firerkrav, har nesten 63 prosent gjennomført utdanningen uten forsinkelser. Det er 7 prosentpoeng flere enn året før, da tallet var 56 prosent.
  • Aldri før har så mange lærere fått tilbud om videreutdanning i spesialpedagogikk. 547 lærere får videreutdanning i spesialpedagogikk neste skoleår.
  • Langt flere lærere får videreutdanning i digital kompetanse og praktisk-estetiske fag.
  • Rekordmange lærere får tilbud om å bli lærer-spesialister, i alt fra begynneropplæring og matematikk. Tre av fem mener de har blitt bedre til å undervise elevene etter utdanningen. Tre av fire mener utdanningen har gjort dem mer motiverte for jobben.

Vi må gjøre enda mer for å rekruttere flere lærere i årene som kommer. Alle elever fortjener å møte kvalifiserte lærere i sitt klasserom. Høyre har lovet at alle norsk-, matte- og engelsklærere skal ha fordypning i fagene de undervise i innen 2025. Vi vil gi flere karriereveier til de som jobber som lærere. Vi vil fortsette å fjerne tidstyver, og sikre et stort kompetanseløft i spesialpedagogikk.

Men i motsetning til Ap, SV og Sp, vil vi ikke vrake firerkravet i matematikk eller fjerne kravet om at alle barn skal møte lærere med fordypning i norsk, engelsk og matematikk. Vi mener det er en grunnleggende feilslutning å tro at barna får bedre undervisning ved at man senker ambisjonene for lærerutdanningen eller fjerner krav om at lærere skal være faglig oppdaterte.

Høyre kommer alltid til å prioritere kunnskap og mestring for elevene våre i skolen. Da trenger vi gode lærere.