Torbjørn Røe Isaksen: – Hvis ledigheten skal ned, må privat næringsliv få rom til å vokse

I sitt innlegg til Høyres landsmøte la arbeids- og sosialministeren vekt på sammenhengen mellom jobbskaping og utenforskap.

Torbjørn Røe Isaksen
Vi trenger en konsekvent politikk for verdiskaping, for næringsliv og for arbeidsplasser – over hele landet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
Torbjørns tale til Høyres landsmøte 2021

Torbjørn understreket at den viktigste saken for Høyre på vei ut av koronakrisen er å få folk tilbake i jobb, og få arbeidsledigheten ned.

– Høy arbeidsledighet er et tap for samfunnet fordi folk som kunne jobbet, ikke jobber. Det er et tap for den enkelte, økonomisk og for noen, et tap av selvfølelse, sa Røe Isaksen.

Pandemien har satt landet på prøve. Mange har ofret mye under korona. Helsepersonell, lærere og NAV-ansatte er blant noen som har løftet ekstra i en vanskelig situasjon. Men de har ikke mistet jobben. De arbeidsledige og permitterte kommer i overveldende grad fra privat sektor.

– For å løse en ledighetskrise i privat næringsliv, må vi faktisk få hele privat næringsliv på beina igjen. Det betyr en konsekvent politikk for verdiskaping, for næringsliv og for arbeidsplasser – over hele landet, fortsatte Røe Isaksen.

Advarte mot næringsfiendtlige forslag

Til landsmøtet advarte han mot en rekke arbeids- og næringsfiendtlige forslag som er fremmet av partiene på venstresiden. Røe Isaksen pekte på forslag om å skrote alle større veiprosjekter, utrygghet om EØS-avtalen og tøffere vilkår for en rekke næringer.

– Å bidra til en stadig større liste over næringer som skal legges ned, stues bort eller få dramatisk verre vilkår – fra sjømat til mineralnæring, olje- og gass og maritim sektor – skaper ikke flere arbeidsplasser. Det er noe nær en absurd situasjon at vi har satt Norges største næring, olje- og gassnæringen som ansetter flere hundre tusen ansatte, i en posisjon hvor de må innkassere det som en “seier” når deler av venstresiden ikke lenger skal sette sluttdato for 200 000 arbeidsplasser, sa statsråden. 

Skape mer og inkludere flere

En av Høyres viktigste valgkampsaker er at vi må skape mer og inkludere flere. Høyre har foreslått en rekke tiltak for å bidra til at det kan skapes flere jobber i privat sektor. Blant grepene er en ny industri- og næringspolitikk som skaffer nyetableringer i Norge, en ny opsjonsskatteordning for å hjelpe flere bedrifter i oppstartsfasen og kamp mot økt byråkrati.

– Hvis ledigheten skal ned, hvis vi skal skape nye jobber, må privat næringsliv få rom til å vokse, sa Røe Isaksen, som benyttet anledningen til å peke på noen grunnleggende forskjeller på det konservative synet og venstresidens syn på utenforskap.

–De er ensidig opptatt av velferdsstaten alene, mens vi snakker om et velferdssamfunn – hvor offentlige ordninger som helsevesen, skole, barnehage og hjelp når du er syk eller ledig er en viktig del, men ikke det hele. Vi er opptatt av at flere må være med å bygge velferdssamfunnet. En sosial entreprenør er i verste fall en trussel mot venstresidens velferdsmonopol, men ikke mot Høyres velferdssamfunn. En bedrift er ingen motspiller for oss, men en nødvendig brikke for å få flere arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet, sa Røe Isaksen.

Fortsatt ikke i mål

I sitt innlegg trakk han frem flere av satsingene på velferdssamfunnet og offentlige velferdstjenester etter åtte år med borgerlig regjering. Blant arven etter Høyres tid i regjering er kraftig opprusting og psykiatrien, styrkning av rusomsorg, innføring av brukerstyrt personlig assistent som en rettighet og et kraftig fall i antall bostedsløse. Isaksen forsikret likevel om at vi ikke er i mål.

– Det er for mange særlig unge som faller ut av arbeidslivet. For mange blir uføretrygd en trygg havn, men også en måte for samfunnet å gi dem opp på. For Høyre er ikke det en akseptabel situasjon.

– Alle skal ha trygghet hvis de blir syke, men vi kan ikke godta at samfunnet gir opp mennesker og ikke følger dem opp. En 25 åring med psykiske lidelser må vite at hun kan komme tilbake når hun blir 35 og føler seg bedre, og at systemet ikke bare vil utbetale stønad på autopilot, men faktisk hjelpe henne inn i jobb, avsluttet Røe Isaksen.

Og her kan du bli bedre kjent med Torbjørn: