Høyre gir demokratipris til Moldovas President

Erna Solberg på Høyres landsmøte

Situasjonen i Moldova er vanskelig. Pandemien har rammet landet hardt, og landet befinner seg i en regjeringskrise. President Maia Sandu jobber iherdig for å legge til rette for en levedyktig regjering, kritiske reformer i landet og bekjempelse av korrupsjon. Alt dette mot et bakteppe av en spent geopolitisk situasjon i Moldovas nærområde.

Maia Sandu ble utnevnt til Moldovas første kvinnelige i desember 2020. Hennes mål er en tettere integrasjon med Europa, styrking av demokratiet og bekjempelse av korrupsjonen i landet. Den parlamentariske situasjonen i landet er ustabil, med utsikter om nok et nyvalg i juli i år. Priskomiteens leder, Professor Janne Haaland Matlary, sier følgende om årets prisvinner:

– Det er avgjørende for Moldovas fremtid at Maia Sandu lykkes med å spore landet inn på et levedyktig, demokratisk spor. Moldova og landene rundt er preget av tiltagende spenninger, og hele regionen står i fare for å bli destabilisert. Det er usedvanlig viktig at de demokratiske kreftene vinner frem, og Maia Sandu trenger all internasjonal støtte og oppmerksomhet hun kan få fra det internasjonale samfunnet.

Sjur Lindebrækkes Pris for Demokrati og Menneskerettigheter, kalt «Lindebrækkeprisen», gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som i Sjur Lindebrækkes ånd aktivt og konsekvent fremmer grunnleggende politiske og økonomiske friheter og rettigheter, og som arbeider for å styrke demokratiske institusjoner og prosesser, i samfunn der demokrati og menneskerettigheter er undertrykket eller truet.

Lindebrækkeprisen ble delt ut første gang på Høyres Landsmøte i 2007. Den er på NOK 50 000 og ble annonsert på landsmøtet lørdag 15. mai. President Sandu har bestemt at prispengene skal gå til organisasjonen SOS Autism Moldova, som hjelper barn med autisme.