Linda Hofstad Helleland: Velferdssamfunnet skal ha muskler til å hente deg inn igjen

 Det er når du faller utenfor, at velferdssamfunnet skal ha muskler til å hente deg inn igjen

– Staten skal ikke være absolutt alt for alle, men den skal være der for de som trenger det mest. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
Lindas tale til Høyres landsmøte

I sin tale til landsmøte la Helleland vekt på hvordan Høyre har utviklet seg fra da hun som 16-åring ble medlem av unge Høyre. Fra å bare snakke om skatt og skole, har Høyre nå blitt parti med rom for alle og en politikk for alle. Allerede på første møte i programkomiteens stilte Helleland medlemmene et spørsmålet; Hvilket velferdssamfunn er det Høyre ønsker å ha?

– Det var ikke så vanskelig å svare på. Staten skal ikke være absolutt alt for alle, men den skal være der for de som trenger det mest. Da skal du ikke bli møtt av et stort og upersonlig system og det er systemet som skal tilpasse seg deg og din livssituasjon, Ikke omvendt sa lederen av programkomiteen energisk

– Det handler om at du som opplever ensomhet, mobbing og isolasjon, raskt får den hjelpen de trenger. Er du psykisk syk så skal du få hjelp når du trenger det. Da skal du ha rett til å møte en fagperson innen tre uker etter du har blitt henvist. Det er når du faller utenfor, at velferdssamfunnet skal ha muskler til å hente deg inn igjen, sa Helleland

Helleland la vekt på at det haster å få hjelp enten det gjelder rus eller psykiatri. Programkomiteen foreslår at alle skal få velge detbehandlingstilbudet som passer hver enkelt, på det offentliges regning. Eldre skal få en bytterett hvis de bor på sykehjem eller mottar hjemmehjelpstjenester, og ikke er fornøyd. Dersom fastlegen mistenker kreft, skal du få vite nøyaktig hva som skal skje fremover. 

– Derfor vil vi etablere et eget hurtigspor for deg som er ung og sliter med rus, og egne gatehospitaler i de største byene. Det handler om mindre fordømmelse og stigmatisering av rusmisbrukere. Det er ikke bare de med feit lommebok som skal få valgfrihet, eldre skal få bytterett og kreftpasienter skal få tilbud om et pakkeforløp fulgte Helland opp.

Skape mer og inkludere flere

Programkomiteens leder løftet de en av de største utfordringene vi står i nå. For øyeblikket er det over 200.000 helt eller delvis arbeidsledige og permitterte her til lands. Flere av dem som er ledige nå, har kortere utdanning og de kommer fra yrker med lav lønn. Mange av dem er kvinner, mange med innvandrerbakgrunn og biter ledigheten seg fast, vil forskjellene øke enda mer.

– Vi har et fantastisk utgangspunkt for å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Vi er et folk med høy kompetanse og arbeidsglede og er privilegert med fjell og fjorder, grønn energi, fisk, og mineraler. Nå skal vi bygge de store nye eventyrene innen havvind, batteri, akvakultur og digital verdiskaping. Små og store gründere som ser muligheter og vil skape verdier. Da må det bli lettere å satse, derfor foreslår vi fast ansatte rett til seks måneders gründer-perm. 

Å få ledigheten ned handler ikke bare om statens inntekter, det er det viktigste vi kan gjøre for å redusere forskjeller. Alle fortjener en sjanse til å bidra med det de kan. 

– Vi må ha en poltikk som gjør at det alltid lønner seg å jobbe, også for unge. Derfor foreslår vi et eget skattedrag for alle under 30 som jobber. For de unge som faller fra, og ikke ser ut til å komme tilbake til skolebenken, foreslår vi en “utdanningsstilling”.

Utviklingen vi ser i norsk skole er god, men vi er ikke i mål

Flere fullfører videregående og fraværet har stupt, men vi er ikke i mål. Vi trenger at flere ungdommer fullfører. Derfor foreslår Høyres programkomité en ungdomsskolereform. 

– Derfor foreslår vi å gi elever som trenger det en rett til et mer tilpasset og variert skoleløp. Det kan gjøres på ulike måter. For eksempel mer praksis eller et 11. valgfritt skoleår.  Det viktigste for oss er at flere fullfører videregående opplæring. Målet er å øke læring, trivsel og motivasjon i ungdomskolen, ved å endre fagsammensettingen og innføre obligatorisk valgfag.