Lover å kutte helsekøene med to uker

Koronapandemien preget helseministerens innlegg under Høyres landsmøte lørdag. Nå lover helseministeren kortere helsekøer og krafttak for psykisk helse.

Høyrepolitikk er å vise handlekraft i møte med en nasjonal krise. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
Bents tale til Høyres landsmøte

– Det er ikke Høyrepolitikk å gi råd om hvor mange du kan ha på besøk hjemme, eller lage en egen forskrift om at du må spise for å få ett glass vin, eller si at du ikke bør ha one night stands, sa Helse- og omsorgsminister Bent Høie i innledningen av sin tale til landsmøtet.

– Det er derimot Høyrepolitikk å vise handlekraft i møte med en nasjonal krise som setter oss alle på prøve, fortsatte Høie.

Kortere helsekøer og mer valgfrihet

Et av de viktigste valgløftene for Høyre er å redusere helsekøene. Fra 2013 til 2019 reduserte vi ventetidene med to uker. Så traff pandemien. Nå lover Høie og Høyre at den gjennomsnittlige ventetiden skal være under 50 dager innen utgangen av neste stortingsperiode.

– Helsetjenesten måtte treffes av en pandemi for at ventetidene skulle komme opp igjen mot rødgrønt nivå, poengterte Høie, og presenterte resepten på å få ventetidene ned igjen: 

  • Styrke de offentlige sykehusene slik at de kan ta igjen utsatte behandlinger og undersøkelser.
  • Fortsette vi å kjøpe mer av den ledige kapasiteten hos private
  • Utvide fritt behandlingsvalg til å gjelde flere områder.

Frihet til å velge det tilbudet som gir rask og god behandling vil fortsette å være et av de viktigste politikkområdene for Høyre, poengterte helseministeren, som fortalte om historien til Frida: 

– For en tid tilbake fikk vi høre om Frida som var innlagt på Fekjær psykiatriske senter i Valdres. Hun hadde en alvorlig psykisk lidelse og et rusproblem. Nå har hun fått på plass rutiner. Hun lærer å vaske, rydde og få struktur på dagene. Fekjær er en av institusjonene i Fritt behandlingsvalg som har stor innsøking etter ordningen ble innført. Fekjær er veldig tydelige på en ting – fritt behandlingsvalg må fortsette og videreutvikles, slik at de kan fortsette å hjelpe mennesker som Frida. 

Fortsatt satsing på psykisk helse og rus

Rus og Psykisk helse blir også et av Høyres viktigste satsingsområder i tiden frem mot valget og i tiden fremover. Koronapandemien har ført til at utsatte grupper sliter mer med psykisk helse og rus enn før pandemien. 

– Derfor foreslo vi senest denne uken å styrke innsatsen på psykisk helse og rusfeltet med 300 millioner kroner. For å nevne noe skal dette gå til psykisk helsearbeid i skolen, ulike tilskuddsordninger, et nytt senter for rådgivning om spiseforstyrrelser i Tromsø, og til å styrke det behandlingstilbudet vi har fra før.

– Dette kommer i tillegg til en rekke bevilgninger for å ivareta særlig sårbare grupper det siste året, med styrkinger av kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og tilbud fra frivillige, sa helseministeren i sin avslutning.

Og hvis du lurer på når Bent Høie sist ble skikkelig flau? Eller hvilken låt er det som alltid får han i godt humør, så bør du ta en titt på denne videoen: