Pandemien er et forstørrelsesglass på utfordringene i verden

– Koronaviruset har skapt internasjonal avstand, men også vist hvor sammenvevd vi er, forklarte utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin tale til Høyres Landsmøte.

Ine Eriksen Søreide fotografert ute.
– For oss Høyre-folk ligger tilknytningen til Europa som en godt innebygd del i sjela, sa utenriksministeren til Høyres landsmøte. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
Ines tale til Høyres landsmøte

Hun fremhevet betydningen av internasjonalt samarbeid i en tid hvor verden gjennomgår store og raske endringer.

– Vi ser de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av pandemien. Men i tillegg har pandemien fungert som et forstørrelsesglass på de utfordringene som var der allerede før koronaen spredte seg over hele verden. 

Hun trakk frem hvordan flere land, også i våre nærområder, bruker pandemien som en anledning til å undergrave demokratiet og rettsstaten. Myndigheten har flere steder beveget seg i autoritær retning.

Høyre er pådriver for demokrati og menneskerettigheter

Internasjonalt er Høyre en pådriver for demokrati og menneskerettigheter som grunnleggende verdier. Når disse er under press, er vi nødt til å reagere. Når sikkerheten er truet, må vi gjennomføre tiltak for å styrke oss og våre allierte. 

Utenriksministeren viste til hvordan det er langt flere sikkerhets- og forsvarspolitiske skyer på den internasjonale himmelen i dag enn det var da regjeringen tiltrådte i 2013. Like fullt har Norges utenrikspolitikk, under Høyres ledelse, bidratt til å styrke vår posisjon. Forsvarsevnen er sterkere, og Norge har markert seg som en internasjonal lagspiller. Ikke minst er dette synlig gjennom den vellykkede kampanjen for å få Norge inn i FNs sikkerhetsråd.

Vi fører en aktiv europapolitikk, og står opp for EØS og NATO

I motsetning til det partier i opposisjonen vil, fører vi en aktiv europapolitikk, og står opp for EØS-avtalen og vårt NATO-medlemskap. Arbeiderpartiets nærmeste venner på venstresiden er Senterpartiet, som vil skrote EØS, og SV og Rødt som vil trekke Norge ut av NATO. 

– For oss Høyre-folk ligger tilknytningen til Europa som en godt innebygd del i sjela. Europa er nabolaget vårt, vennene våre og våre allierte. I synet på Europa og europeisk samarbeid møter vi vår rake motsetning i Senterpartiet.

Nettopp fordi pandemien har bragt uheldige krefter til overflaten flere steder, slik som mistillit mellom land, tiltakende rivalisering og proteksjonisme, er det viktig å holde fast ved våre verdier. Dette har vi gjort ved å jobbe aktivt for utvikling og anskaffelse av vaksiner, og for å avhjelpe i humanitære situasjoner som har blitt forverret i kjølvannet av pandemien. «Det er i god Høyre-ånd», avsluttet utenriksministeren.