Henrik Asheim: – Skolepolitikk er vår viktigste sosialpolitikk

I talen til Høyres landsmøte snakket Asheim om hvorfor det er så viktig å hjelpe flere elever til å fullføre og bestå videregående skole.

Henrik Asheim på Høyres talerstol
Det er i skolen vi utjevner forskjeller og gir alle muligheter. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
Henriks tale

– Høyre har en stolt skolehistorie. Det er ingen andre partiet på 2000-tallet som har formet og utviklet norsk skole slik som Høyre har gjort, innledet Asheim med.

De siste 20 årene har Høyre stått i bresjen for mer kunnskap og mer mestring i skolen. Gjennom Kunnskapsløftet fikk vi løftet opp viktigheten av å kunne lese, skrive og regne skikkelig, gjennom åpenhet om resultater i skolen har vi fått mye av den kunnskapen vi i dag har om tilstanden i norsk skole.

– Etter at Høyre kom i regjering igjen i 2013 har vi gjennomført et lærerløft, prioritert tidlig innsats, en fornyet alle fagene i skolen og innført en fraværsgrense i videregående. Flere elever lærer nå å lese, skrive og regne skikkelig, fraværet har stupt og flere elever enn tidligere fullfører videregående skole

Det er fortsatt utfordringer i norsk skole

– Et kunnskapsparti som Høyre blir aldri tilfreds. Vi er ikke et parti som lener seg tilbake fordi pilene peker i riktig retning på flere områder, legger han til.

For mange elever får dårlig opplæring i grunnskolen som gjør det vanskelig å klare seg gjennom videregående. Det fører til at mange går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det kan også føre til at elever dropper ut av skolen. Selv om rekordmange fullfører videregående, er det fremdeles rundt 1 av 5 elever som ikke har fullført etter fem/seks år.

– Konsekvensene av å ikke få et vitnemål eller et fagbrev i hånden kommer bare til å bli større og større. Arbeidslivet krever mer formell kompetanse, og det å ha denne billetten som både et vitnemål eller et fagbrev er åpner dører rundt om i hele verden til både utdanning og arbeid, sier Asheim.

Høyre mener det er på tide å gjøre ungdomsskolen enda bedre

Vi vet at elever som har fått et dårlig utgangspunkt fra ungdomsskolen har større sjanse for å falle fra i videregående. Av de elevene som skårer på det laveste nivået i matte og lesing i 8. klasse på ungdomsskolen, er det bare litt over 30 prosent som fullfører videregående.

Derfor vil Høyre legge til rette for flere profilskoler, gi elevene mulighet til å velge mer praktisk undervisning i matte, norsk og spåkfagene, innføre en fraværsgrense og gi elever med høyt læringspotensiale større muligheter til å forsere løp og ta fag på et høyere nivå.

– Nå er det ungdomsskolens tur. I løpet av disse tre viktige årene må vi gjøre mer for å tilpasse undervisningen både til de som trenger litt ekstra hjelp, men også til de som trenger litt ekstra utfordringer. Går du ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig er du nærmest dømt til å falle fra i videregående. Derfor må vi følge tettere opp og innrette ungdomsskolen på en litt ny måte, sier Asheim.

5000 flere elever skal fullføre og bestå hvert år

Høyre har store ambisjoner på vegne av elevene. Av de over 65 000 som begynte i videregående skole i 2013, så er det 14 330 av dem som ikke har fullført og bestått videregående fem/seks år senere.

– Det er 14 330 som begynte på videregående med plan om å fullføre, men som ikke har gjort det. Det er altfor mange. Derfor er vårt viktigste løfte i denne valgkampen at vi skal gjøre mer for at flere fullfører og består videregående, sier Asheim.

Høyres mål er at 5000 flere elever fullføre og bestå videregående skole hvert år innen 2025, og innen 2030 skal minst 9 av 10 elever fullføre og bestå.

– For å komme i mål må vi fortsette å løfte yrkesfagene hvor frafallet er desidert høyest. Derfor skal vi få flere til å velge yrkesfag blant annet gjennom å innføre det som et valgfag i ungdomsskolen og vi skal få flere til å fullføre gjennom blant annet rullende utstyrsbusser og flere kvalifiserte yrkesfaglærere, sier Asheim.

En god skole gir muligheter til alle

Også dette valget går Høyre til valg på ny og spennende skolepolitikk.

– Skolepolitikk er vår viktigste sosialpolitikk. Det er der vi utjevner forskjeller, det er der vi gir alle muligheter, det er der vi sier at alle elever skal få muligheten til å strekke seg så langt de vil og nå de drømmene de har for livet sitt, avslutter Asheim.