Bred oppslutning om historisk samferdselssatsning

I Nasjonal transportplan ser vi hele landet under ett; vi satser mer enn noen gang på jernbane, vei, flyplasser og kysten. Når Høyre er ved roret skal varer og mennesker raskt frem og trygt hjem.

Helge Orten i profil inne.
Dette er både en ambisiøs og realistisk plan. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

I dag har Transportkomiteen på Stortinget avgitt sin innstilling til Nasjonal transportplan (NTP). Det er bred tilslutning til prosjektporteføljen som ligger inne i regjeringens forslag og til totalrammen.

Leder av transportkomiteen Helge Orten er spesielt fornøyd med forutsigbarheten og tryggheten dette gir og roser det gode samarbeidet med de andre partiene i komiteen.

– For oss er det viktig at dette skal være en ambisiøs og realistisk plan. Det er et bredt flertall bak totalrammen på ca 1 200 mrd og hovedprioriteringene, og det er en plan som ser Norge og alle transportløsningene under ett. Det er det grunn til å være fornøyd med, sier Orten.

Tilslutning til planen langt utover regjeringspartiene

Det har vært viktig for oss å unngå at Nasjonal transportplan bare blir en lang ønskeliste av prosjekter uten en realistisk plan for gjennomføring. Det ville skapt urealistiske forventninger og satt alle prosjektene i spill.

– Er det noe som er viktig for folk og næringsliv, og for de som skal bygge prosjektene, er det forutsigbarhet. Det oppnår vi med denne planen.

En god transportplan har blitt enda bedre

I behandlingen på Stortinget har regjeringspartiene økt rammen med 5 milliarder siden regjeringen presenterte sitt forslag. Det er en moderat økning som åpner muligheten for noen flere prosjekter. Det er særlig tiltak for å styrke godstransporten og trafikksikkerheten som har blitt prioritert.

– Vi har fått mange innspill i løpet av denne prosessen og det er ikke mulig å imøtekomme alle. Engasjementet er stort og gode samferdselsløsninger betyr mye for folk og næringsliv i hele landet. I sluttbehandlingen har regjeringspartiene foreslått oppstart på noen flere prosjekter som har stor betydning i de regionene det gjelder, og som vi opplever det er et stort flertall bak i Stortinget, avslutter Orten.

Regjeringspartienes endringer i Nasjonal transportplan for styrket trafikksikkerhet og jernbane:

  • Rv. 282 Holmenbrua (statlig fullfinansiert): 500 mill
  • Rv. 15 Strynefjellet: 500 mill
  • E134 Bakka-Solheim: 500 mill
  • E39 Vågsbotn-Klauvaneset: 1000 mill
  • E8 Lavangsdalen (utbedring/trafikksikkerhetstiltak): 500 mill
  • E14 Stjørdal-Storlien: 500 mill
  • Tiltak på jernbane: 1500 mill