Slik skal vi utvikle Distrikts-Norge

Regjeringen har lagt frem tre strategier som viser hvordan vi skal skape levende lokalsamfunn i hele Norge.  

De ulike strategiene skal bidra til flere jobber og vekst i næringslivet, likeverdige tjenester og attraktive lokalsamfunn over hele landet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Regjeringen har lagt frem tre distriktsstrategier; én for kysten, en for fjell- og innlandet og en for småbyer og større tettsteder. Strategiene viser helheten i regjeringens distriktspolitikk, og målet er at de i sum skal bidra til vekst og aktivitet i næringslivet, likeverdige tjenester og attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Distrikts-Norge.

– At vi har et variert ressursgrunnlag er en styrke som har tjent oss godt i alle tider. Og det er nettopp derfor vi spisser politikken og virkemidlene overfor ulike deler av landet når vi nå lager fremtidens distriktspolitikk, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Store muligheter for vekst og utvikling

I strategien peker regjeringen på de store mulighetene for vekst og utvikling i distriktene i årene fremover, og hvordan man kan sørge for å skape gode, trygge og attraktive lokalsamfunn i hele Norge. Sentralt er satsingen på infrastruktur – både bredbånd og veibygging-, desentralisert utdanning og kompetanse, og jobbskaping.

– Det er ikke bare subsidier og statlige støttehjul som skaper gode og levende lokalsamfunn. Og flere byråkrater på offentlige kontorer, slik Sp tar til orde for, vil neppe friste de unge til bygda, fortsetter Helleland.

Vil styrke småbyene

Mens kyststrategien og fjell- og innlandsstrategien fokuserer mest på potensialet for jobbskaping og vekst i næringslivet, tar strategien for småbyer og større tettsteder i større grad for seg hvordan småbyer og større tettsteder kan styrke både småbyen og regionens attraktivitet.  

– Småbyene trenger attraktive og kompakte sentrumsområder og et bredt tjeneste- og kulturtilbud. Slike urbane kvaliteter vil både styrke omlandet, og tiltrekke seg flere unge, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.